Vi har brug for dit input til hvordan visuelle og hybride tests kan være med til at understøtte den digitale udvikling i dansk industri. 

14. maj 2020

Fremtiden skal understøttes af digital udvikling. Det gælder både i den maritime industri, hvor udvikling af nye fysiske og virtuelle tests skal være med til at understøtte energieffektive fremdrivningsløsninger, og i digitale industriprodukter og -produktion, hvor fysiske og digitale tests skal kombineres i en hybrid testinfrastruktur. 

Deltag i debatten om den digitale fremtid

Hvilken ny teknologisk viden, samarbejde og faciliteter mangler din virksomhed og dansk industri for at få succes i fremtiden? Lige nu kan du deltage i debatten og være med til at sætte retningen for den teknologiske udvikling.

På bedreinnovation.dk kan du netop nu se FORCE Technologys 13 bud på teknologiske indsatser, der skal understøtte danske virksomheder i de kommende år. Forslagene er alle baseret på vores kernefagligheder med udspring i vores rolle som GTS (Godkendt Teknologisk Serviceinstitut). 

Frem til 29. maj 2020 kan du læse og kommentere på forslagene. Dine kommentarer er vigtige for videreudviklingen - og senere udvælgelsen af forslagene! 

Nedenfor får du er et udpluk af forslagene om digitale teknologier, der kan styrke dansk erhvervsliv i den digitale omstilling.

Forslag: Fremtidens hybride testbed

Stadig flere industriproduktioner og -produkter vil i de kommende år digitaliseres. Den digitale adgang til produktioner og produkter medfører et øget behov for digitale modeller, der kan kombinere mange forskellige datakilder. Det sikrer at viden kan anvendes aktivt både under udviklings- og godkendelsesforløbet og i selve driften.

Særligt virksomheder, der tidligt tog hul på deres digitale omstilling, vil inden for nogle år opleve et behov for digitale modeller til at understøtte deres testforløb.

Digitale modeller er omdrejningspunktet for hybride testbeds, der ved hjælp af bl.a. kunstig intelligens kan kombinere datasæt fra forskellige kilder. Med aktiviteten ”Fremtidens hybride testbed” vil vi udvikle elementer til hybride testbeds, monitorering, datastrukturer, sensorer, IoT og testparadigmer. Viden og værktøjer fra denne aktivitet vil hjælpe dansk erhvervsliv og også din virksomhed med den digitale transformation.

Læs og kommentér forslaget

Forslag: Maritim Grøn Omstilling og Sikkerhed – Virtuelle Services

Den maritime sektor står overfor radikale forandringer i forbindelse med den grønne omstilling. Forandringerne vil blandt andet omfatte udvikling af nye energieffektive løsninger til fremdrift af skibsfarten – løsninger, som vil spare ressourcer, men som også vil påvirke skibenes manøvredygtighed og dermed sikkerhed.

Med udgangspunkt i vores omfattende teknologiske viden indenfor skibsdesign, ønsker vi med dette indsatsområde at udvikle fremtidssikrede fysiske og virtuelle test (CFD og simulering), som kan hjælpe den maritime sektor med at understøtte de nye energioptimeringstiltag.

Læs og kommentér forslaget.