Debatten er åben - og vi har brug for dit input til, hvilke nye teknologier og viden, der skal sikre dansk industri succes med digitaliseringen inden for IoT- og sensorløsninger.

18. maj 2020

På bedreinnovation.dk kan du se FORCE Technologys 13 bud på teknologiske indsatser, der skal understøtte danske virksomheder i de kommende år.

Nedenfor er udpluk af de forslag, der skal understøtte digitaliseringen i dansk erhvervsliv – og gerne også din virksomhed.

Deltag i debatten – din mening er vigtig

Frem til 29. maj 2020 inviteres danske virksomheder, universiteter, brancheorganisationer, selvstændige erhvervsdrivende og andre interesserede til at kommentere GTS-institutternes forslag om teknologiske indsatsområder på bedreinnovation.dk.

Du kan også deltage i debatten. Giv din kommentar til de forslag, du synes er vigtige og kom med idéer til, hvordan indsatsen skal videreudvikles. Dine input er vigtige for hvilke forslag, der bliver en realitet. 

Læs FORCE Technologys 13 forslag her. 

Forslag: IoT-drevet forretningsdesign – Digitalisering af virksomheder og samfund

Danmark skal være det bedste sted at anvende og udvikle IoT-baserede serviceydelser. Derfor vil vi samle aktørerne i IoT-økosystemet og styrke nordiske værdier som brugerfokus, funktionelt design, bæredygtighed og ansvarlighed i IoT.

Med dette forslag ønsker vi at udbygge de eksisterende IoT-ressourcer med fokus på brugerdelen af økosystemet således, at IoT kan integreres i eksisterende workflows og processer og anvendes driftssikkert og bæredygtigt i den digitale omstilling.

Læs og kommentér forslaget

Forslag: Fremtidens nøgleteknologier til sensorsystemer, fotonik og dataanalyse

Den næste bølge af digital og industriel innovation drives af nye kerneteknologier indenfor sensorer, indlejret kunstig intelligens og nye fotonikteknologier. Det er vigtigt, at vi i Danmark har viden og infrastruktur til at støtte udnyttelse af teknologierne i fremtidens supply chain, produktion og produktudvikling. 

Visionen for indsatsområdet er at udvikle viden og testydelser indenfor anvendelse af disse tre kerneteknologier, som kan hjælpe dansk industri. Desuden vil vi i samarbejde med landets førende universiteter og dansk industri etablere to nye videncentre indenfor sensor- og dataanalyseteknologier.

Læs og kommentér forslaget.

Forslag: Værdi igennem standarder og måleteknisk infrastruktur

Den radikale udvikling der lige nu sker indenfor digitaliseringen, udfordrer og stiller nye krav til standarder og metrologi på tværs af brancher og industrier. Som GTS-institut er det vigtigt, at vi deltager i nationale og internationale standardiseringsudvalg for at varetage danske interesser i udarbejdelsen af nye standarder og sikre hjemtagning af den nyeste viden til danske virksomheder tidligst muligt. Derudover vil forslaget samtidig være med til at videreudvikle de nationale referencelaboratorier, som vi varetager på en række fagområder.

Indsatsen vil styrke danske virksomheders vækst og konkurrenceevne ud fra viden om fremtidens standarder, effektive godkendelsesforløb og udviklingen af en stærk måleteknisk infrastruktur.

Læs og kommentér forslaget