Giv dit input til hvordan teknologiske løsninger kan være med til at understøtte produktionsvirksomheder med højt hygiejneniveau i omstillingen til en mere bæredygtig produktion.

13. maj 2020

På bedreinnovation.dk kan du netop nu se FORCE Technologys 13 bud på teknologiske indsatser, der skal understøtte danske virksomheder i de kommende år. Et af forslagene omhandler hygiejne og produktsikkerhed. 

Højt hygiejneniveau er kritisk for driften i industrivirksomheder særligt i fødevare-, pharma- og sundhedssektoren, hvor det er afgørende for menneskers sikkerhed og sundhed, at produkter, udstyr og overflader ikke kontamineres. Hygiejne i kritiske miljøer udfordres samtidig af et ønske om omstilling til en grøn og mere bæredygtig produktion med et lavt ressourceforbrug og CO2-aftryk. 

Derfor ønsker vi at etablere et kompetencecenter for hygiejne og produktsikkerhed med testfaciliteter, modeller og værktøjer, der kan hjælpe industrien i omstillingen til en bæredygtig produktion med et højt hygiejneniveau. 

Læs mere og kommentér vores forslag om kompetencecenter for hygiejne og produktsikkerhed.

Giv dit input til den teknologiske udvikling

Frem til 29. maj 2020 inviteres danske virksomheder, universiteter, brancheorganisationer, selvstændige erhvervsdrivende og andre interesserede til at kommentere på GTS-institutternes forslag om teknologiske indsatsområder på bedreinnovation.dk.

Du kan også deltage i debatten. Giv din kommentar til de forslag, du synes er vigtige og kom med idéer til, hvordan indsatsen skal videreudvikles. Dine input er vigtige for hvilke forslag, der bliver en realitet. Læs alle FORCE Technologys 13 forslag