Støj- og luftforurening har store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. Vi ønsker derfor at styrke erhvervslivet i at udvikle løsninger, der kan skabe gode lyd- og luftmiljøer.

15. maj 2020

Netop nu kan du på bedreinnovation.dk se FORCE Technologys 13 bud på teknologiske indsatser, der skal understøtte danske virksomheder i de kommende år. Et af forslagene handler om lyd og luft.

Støj- og luftforurening giver store helbredsmæssige udfordringer for os mennesker og er væsentlige årsager til nedsat livskvalitet, sygdom og for tidlig død. De menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger forbundet hermed er store. Derfor er der behov for at understøtte erhvervslivet i at udvikle løsninger, der kan skabe gode lyd- og luftmiljøer.

Med udgangspunkt i FORCE Technologys faglige kompetencer indenfor for lyd-og luftmålinger ønsker vi at etablere ’Industriens Nationale Lyd og Luft LAB’ – et kompetencecenter, hvor danske virksomheder kan få udført test, validering og certificering af produkter og teknologier til intelligent måling og monitorering af lyd- og luftmiljøer og forebyggende indsatser.

Læs og kommentér forslaget om Industriens Nationale Lyd og Luft LAB.

Giv dit input til den teknologiske udvikling

Frem til 29. maj 2020 inviteres danske virksomheder, universiteter, brancheorganisationer, selvstændige erhvervsdrivende og andre interesserede til at kommentere GTS-institutternes forslag om teknologiske indsatsområder på bedreinnovation.dk.

Du kan også deltage i debatten. Giv din kommentar til de forslag, du synes er vigtige og kom med idéer til, hvordan indsatsen skal videreudvikles. Dine input er vigtige for hvilke forslag, der bliver en realitet. Her kan du læse om alle FORCE Technologys 13 forslag