FORCE Technology og de øvrige danske GTS-institutter har netop fået til opgave at udvikle en række nye teknologiske services til gavn for dansk erhvervsliv. Opgaven er formuleret i resultatkontrakter indgået med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

16. januar 2019

I dag offentliggøres nye resultatkontrakter for hver af de syv GTS-institutter. Resultatkontrakterne rummer samlet 80 nye aktivitetsplaner, der lægger skinnerne for en væsentlig del af GTS-institutternes udviklingsarbejde de kommende to år.

Aktivitetsplanerne understreger GTS-institutternes profil som almennyttige virksomheder, der virker som et teknologisk beredskab af kompetencer, infrastruktur og standardisering, der bredt for dansk erhvervsliv og særligt inden for danske styrkepositioner løfter dansk konkurrenceevne.

Udover de 24 aktivitetsplaner indeholdt i FORCE Technologys resultatkontrakt, deltager FORCE Technology som partner i yderligere fire aktivitetsplaner, der er ledet af andre GTS-institutter.

Se alle GTS-institutternes 80 nye aktivitetsplaner her.

Læs nyheden fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.