Kan virksomhederne bruge plastressourcerne mere effektivt? Det og mange andre spørgsmål kan du være med til at diskutere 28. november 2013 i Vejen, når vi inviterer til et gratis seminar om muligheder og udfordringer knyttet til at ”få mest ud af plasten”.

Dato: 11-10-2013 - Birgitte Bo

Gennem virksomhedscases og diskussioner vil vi sammen belyse mulighederne for at optimere brugen af plastressourcer indenfor virksomhedens egne rammer – dvs. i forbindelse med produktdesign, produktion og affaldshåndtering. 
 
Vi sætter fokus på de gode eksempler, muligheder og udfordringer ved: 

  • Brug af genanvendt plast som råvare, herunder muligheder og udfordringer knyttet til emner som kvalitet, forsyningssikkerhed, priser, kundekrav mv. 
  • Minimering af materialeforbrug via ændringer i produktdesign og recirkulering af produktionsaffald 
  • Bedre afsætning af plastaffald, herunder afsætningsmuligheder i Danmark, samt hvordan man som virksomhed kan øge værdien af plastaffaldet. 
Seminaret afsluttes med en orientering om mulighederne for at deltage i et nystartet projekt om ressourceproduktivitet
- et såkaldt 'resourcelab', der frem til 2015 vil arbejde med forskellige emner knyttet til, hvordan plast som ressource kan anvendes mere effektivt i den enkelte virksomhed.