Onsdag den 15. juni lagde FORCE Technology i Lyngby hus til det årlige sommermøde i Dansk Miljøteknologi. 90 personer deltog i arrangementet, der bød på spændende debatter, faglige sessioner og taler.

Onsdag den 15. juni 2016 lagde FORCE Technology hus til, da Dansk Miljøteknologi afholdte deres årlige sommermøde. Udover repræsentanter fra medlemsvirksomhederne i Dansk Miljøteknologi deltog miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og folketingsmedlemmerne Kirsten Brosbøl (S) og Henrik Dahl (LA).

Første punkt på sommermødet var en livlig erhvervspolitiks debat mellem Kirsten Brosbøl og Henrik Dahl om, hvordan både vækst, beskæftigelse og eksport af miljøteknologier kan understøttes. Debatten blev sluttet af med spørgsmål fra salen.

T.v. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). T.h. vores Direktør for Forretningsudvikling, Jens Roedsted.
Morten Østergaard, formand for Det Radikale Venstre.

Efter en debatten og en kort pause gik mødets deltagere ud i en række forskellige sessioner med fokus på alt fra drikkevand til jordrensning. Efterfølgende var der besøg af Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Ministeren blev præsenteret for 3 eksempler på, hvordan MUDP har hjulpet danske virksomheder med at udvikle miljøteknologier inden for vand og luftrensning, og holdt efterfølgende et oplæg om sine visioner og planer på det miljøteknologiske område.

Da miljø- og fødevareministerens besøg var afsluttet fortsatte sommermødet med den egentlige generalforsamling, hvorefter Morten Østergaard, formand for Det Radikale Venstre, rundede dagen program af med årsmødetalen.

Sommermødet blev sluttet af med en fællesmiddag.