For FORCE Technology er det vigtigt at tage ansvar for verden omkring os. Derfor arbejder vi på at mindske vores klimaaftryk og miljøpåvirkning – bl.a. er vi ISO 14001-certificeret.

6. maj 2022

Det er en erklæret målsætning for FORCE Technology, at vi vil gøre verden mere bæredygtig og sikker. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at mindske vores klimaaftryk og begrænse vores miljøpåvirkning, og vi er bl.a. blevet ISO 14001-certificeret.

Miljøcertificeringen ligger i naturlig forlængelse af vores ISO 9001-certificering, og arbejdet med at optimere vores processer for affald, kemi, energiforbrug og beredskab er blevet markant styrket med miljøcertificeringen. De nye procedurer indgår i vores daglige arbejde, og vi tænker miljøhensyn ind i alt, hvad vi arbejder med - både hos os selv og i vores leverancer til kunderne.

Vi har bl.a.:

  • Forbedret vores affaldssortering
  • Sat håndtering af kemikalier yderligere i system
  • Udarbejdet klimaregnskab og mål for reduktioner
  • Opdateret beredskabsplaner og indført flere øvelser
  • Gennemført interne audits
  • Sat miljømål.