Vi har åbnet dørene til vores helt nye VTS træningsstation. Stationen, og de muligheder den bringer med sig, vil være med til at øge realismen på vores VTS kurser.

Det nye rum indeholder to VTS stationer med overvågningsskærme, som er direkte forbundet til vores skibssimulatorer. Ved hjælp af radar og overvågningsskærme opnår VTS operatørerne det fulde overblik over kysttrafikken på broen.

På kurserne er et realistisk situationelt overblik essentielt, hvis der skal sikres en velfungerende kommunikation mellem VTS operatør og lodsen, som befinder sig på simulatorbroen.

VTS stationens udstyr

Stationens udstyr svarer til det, man typisk finder på en 'rigtig' VTS station. Vi anvender det samme overvågningssystem som Norske VTS stationer, som er koblet op til skibssimulator broen.  På den måde oplever VTS operatørerne de samme skærmbilleder, som de er vant til fra deres daglige arbejde.

“Grundet systemets høje grad af realisme vil kursusdeltagerne have den samme oplevelse på vores kurser, som de har i deres daglige arbejde. Idet vi fylder VTS systemet med informationer fra vores simulatorer, er vi i stand til at simulere alle de typiske usikkerhedsmomenter fra hverdagsscenarier. 

VTS simulatorens realisme øger læringsoverførslen og giver samtidig deltagerne bedre arbejdsforhold under kurserne", konkluderer Carl Thue Rabjerg, senior instruktør hos FORCE Technology.

En af rummets to VTS stationer