Øgede krav til reduktion af CO2-udledninger, lave fragtrater og en mindsket verdenshandel har medført et fokus på brændstofeffektivisering og dermed et øget behov for performance overvågning i den maritime industri.

SeaTrend blev oprindeligt designet til at fungere som et skrog- og propellerovervågningssystem, som hjalp skibsredere og operatører til at træffe velorienterede beslutninger om, hvornår propellen skulle rengøres eller skibet skulle i dok.

Siden da har systemet gennemgået en radikal udvikling. For at imødekomme markedets efterspørgsel har vi inkorporeret nye funktioner, så SeaTrend foretager daglig analyse af skibets brændstofforbrug og observerer anormaliteter. Systemet overvåger og analyserer ligeledes begroning på skibets skrog og propel. 

Skibsredere, chartrere og shippingvirksomheder kan derved optimere deres brændstofforbrug såvel som deres daglige operationer ombord på skibet. Den daglige overvågning af hele skibets brændstofforbrug giver et overblik over hver enkelt motors eller aggregats forbrug. Operatøren får derved mulighed for at handle i tide ved eventuelle afvigelser fra normalen.

SeaTrends funktioner:

  • Komplet overblik over hele skibets energiforbrug (alle motorer)
  • Daglige analyserapporter 
  • Oversigt over generel skibsperformance i form af trafiklysindikatorer
  • Sammenligning af skibenes præstation indenfor hver skibsklasse  
  • Plug and play data opsamling
  • Hurtig og nem installering
  • For at opnå det optimale udbytte af systemet er der ofte behov for ændringer i personalets kultur og adfærd. Vores Human Factors træning som bl.a. fokuserer på forandringsledelse giver ledere og medarbejdere redskaber til at håndtere disse behov, så en succesfuld implementering sikres.