Et nyt værktøj giver SMV'er oversigt over - og dermed lettere adgang til - knap 400 danske test- og demonstrationsfaciliteter, der skal ruste dem i produktudviklingen og styrke deres konkurrenceevne.

6. april 2022

Adgang til test- og demonstrationsanlæg er afgørende for en styrket innovation og udvikling i danske virksomheder. Ikke mindst for at sikre Danmark en plads som nøglespiller i at udvikle løsninger på de store globale udfordringer inden for fx klima-, sundheds- og sikkerhedsområdet.

Hidtil har der ikke været et samlet nationalt overblik over offentlige og private test- og demonstrationsfaciliteter. Industriens Fond har derfor støttet Forskningsalliancen – som består af DI, ATV, Dansk Metal og IDA – med knap 1 mio. kr. til at kortlægge testfaciliteterne i Danmark. 

Kortlægningen blev gjort tilgængelig d. 1. april på et digitalt kort, som gør det nemt for virksomheder, myndigheder, erhvervsfremme aktører m.fl. at finde netop de testfaciliteter, som de har brug for til udvikling af nye produkter og services. 

Det digitale værktøj indeholder knap 400 test- og demonstrationsfaciliteter hos universiteter, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS), forsyningsselskaber og kommuner.

”Når vores virksomheder skal lave morgendagens løsninger, så skal de også have adgang til det bedste testudstyr og faciliteter. Derfor glæder det mig meget, at der er blevet udviklet et digitalt kort, hvor virksomhederne nemt og hurtigt kan se, hvor de kan teste alt fra nye robotarme til IT-udstyr og kæmpe vindmøller. På den måde får virksomhederne mere tid til kerneforretningen og innovation, så Danmark også i fremtiden vinder det teknologiske kapløb”, siger erhvervsminister Simon Kollerup til lancering af det digitale værktøj.

Test- og demonstrationsfaciliteter er forudsætningen for teknologisk transformation

Adgang til test- og demonstrationsfaciliteter har altid været blandt de centrale årsager til, at virksomheder kunne udvikle ny teknologi og produkter og lancere dem på markedet. For i sagens natur skal alle produkter, komponenter, konstruktioner og ny teknologi testes og demonstreres i henhold til en række krav og regler.

”Alle teknologiske landvindinger og transformationer er kun kommet til markedet og vores nytte, fordi der har været test- og demonstrationsfaciliteter. Alle danske styrkepositioner vindmøller, høreapparater, medicinsk udstyr, skibe, højtalere, miljøteknologier og fødevarer. Alle sammen bygger de på, at vi i Danmark løbende har udviklet vores testinfrastruktur og gjort det nemt og hurtigt for danske virksomheder at teste deres produkter”, fortæller Thomas Bech Hansen, Vice President Innovation hos FORCE Technology.

Derfor er der såvel glæde som opbakning til det nye værktøj, der vil gøre det lettere for virksomheder at finde frem til relevante test- og demonstrationsfaciliteter, og dermed understøtte innovation, produktudvikling og konkurrenceevne i danske virksomheder. 

Find det digitale værktøj på Virksomhedsguiden.dk.

For mere information kan du kontakte Thomas Bech Hansen, Vice President Innovation i FORCE Technology eller Industriens Fond.