FORCE Technology undersøger sammen med Aalborg Universitet og frem SMV'er, hvordan man kan anvende og udnytte genanvendt plast bedre og derigennem bidrage til at reducere klima- og miljøbelastningen.

29. august 2022

Øget genbrug og genanvendelse af plast og tekstiler står højt på både virksomhederne og lovgivernes ønskeseddel. Den cirkulære økonomi forventes at kunne levere en del af svarene på Danmarks grønne udfordringer, og hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, kræver det bl.a., at vi bliver markant bedre til at udnytte og cirkulere plast og tekstiler.

Det er baggrunden for Innovationsfondens fjerde og sidste Innomission-partnerskab, der fokuserer på cirkulær økonomi. Ud over at bidrage til de gældende klimamål, skal det understøtte dansk forskning, innovation, vækst, job og eksport.

Vil øge genanvendelsen markant

Et af projekterne i partnerskabet er ledet af FORCE Technology, der i samarbejde med fem SMV’er og Aalborg Universitet vil undersøge, hvordan man kan anvende og udnytte genanvendt plast bedre og derigennem bidrage til reduktion af klima- og miljøbelastningen. 

Det kan være svært at integrere genanvendte plastmaterialer på grund af stive produkt- og proceskrav. Genanvendt plast har ikke samme egenskaber som nye plastmaterialer. Og en begrænset volumen af ensartet plastmateriale og mangel på stabile forsyninger af genanvendt plast, der er homogent og i den rette kvalitet, står også i vejen for den optimale udnyttelse. Det vil projektet lave om på.

”Efterspørgslen på genanvendelse af plast er enorm, men udbuddet og løsningerne følger ikke helt med. Vi er nødt til at blive klogere på, hvor og hvordan vi kan optimere, og derfor vil vi i samarbejde med Aalborg Universitet tage udgangspunkt i fem konkrete SMV’er og analysere deres processer, behov, udfordringer, indkøb osv.”, fortæller Vibeke Kistrup Holm, der er Vice President og leder af FORCE Technologys satsning på ressourcer og cirkulær økonomi. 

Forventningen er, at projektet kan bidrage til at øge anvendelsen af genanvendt plast ved at udforske fleksibilitet og tolerancer i produkter og produktionsprocesser.