Designpsykologisk Testcenters arbejdsform adskiller sig fra de normalt anvendte metoder til måling af brugeradfærd, idet centret kombinerer kendte etnografiske metoder med den seneste teknologi indenfor psyko-fysiologiske målinger.

17. juli 2018

Det interessante ved teknologierne, som anvendes til psyko-fysiologiske målinger, er, at de er mobile. Det betyder, at hvor man tidligere typisk var bundet til laboratoriet for at gennemføre disse målinger, kan man i dag indsamle dem i brugernes naturlige miljø. 

Designpsykologisk testcenter

Formålet med centret er at tilbyde virksomheder indenfor en lang række brancher en langt mere præcis viden om deres kunders og brugeres adfærd baseret på faktuelle data.

Centret har allerede oparbejdet en bred erfaring og viden om anvendelse af psyko-fysiologiske målinger i samspil med etnografiske metoder. Et værdifuldt resultat af anvendelsen af teknologier kombineret med etnografiske metoder er, at man kan opnå et præcist beslutningsgrundlag, som er baseret på faktuelle data frem for skøn og vurderinger. Dette og andre betydningsfulde erfaringer vil vi forsat udbygge og anvende som værdiskabende redskab for et bredt spektrum af virksomheder på tværs af brancher. 

EEG-udstyr måler den mentale arbejdsbelastning, når vi betjener apparater eller maskiner, eller vores begejstring og engagement, når vi udvælger produkter eller befinder os i monotone arbejdsprocesser.
EKG-udstyr måler hjerterytme. Herigennem kan vi opnå et indblik i underbevidste reaktioner på stimuli herunder en persons emotionelle tilstand (neutral, glad, stresset, trist) i forskellige situationer.
Eye-tracking er briller, der optager og analyserer, hvad vi ser på, i hvilken rækkefølge og hvor længe. Det anvendes blandt andet til at undersøge betjening af maskiner, hvordan vi forstår manualer, hvordan vi finder vej, og hvad der fanger vores interesse. 
Facial expression kan via et web-kamera optage og identificere de små ændringer i vores ansigtsmimik, der finder sted som resultat af emotionelle ændringer. Ændringerne analyseres og afslører forhold om vores emotionelle reaktioner på stimuli.
GSR-udstyr måler aktiveringen af vores svedkirtler i hånden, hvilket kan afsløre, om noget gør os opstemte eller angste. Det kan eksempelvis anvendes til at måle glæde eller frygt ved oplevelser i en forlystelsespark, eller hvor afslappet vi betjener kompliceret teknologi.

Mobile og faktuelle målinger 

En af de store fordele forbundet med anvendelsen af disse teknologier er, at de er mobile og derfor snildt kan anvendes i in-situ-studier ude i felten. Ved at bruge udstyret på personer undervejs er det muligt at undersøge deres følelsesmæssige tilstande i scenariet - tilstande, som ellers er vanskelige at observere og vanskelige at få adgang til via personens egen verbale rapportering.

Teknologierne bidrager derved med faktuelle data om personen, som vi normalt ikke har adgang til. Disse data, kombineret med vores psykologers observationer og spørgeteknik, giver nye forståelser og indsigter om personerne, som vi ellers ikke har kunnet opnå.

På baggrund af den erfaring vi har opnået med anvendelsen af de psyko-fysiologiske teknologier, har vi udviklet specifikke etnografiske metoder, hvori disse teknologier med fordel kan indgå.

Afprøvet i flere brancher

De psyko-fysiologiske studier skal ikke ses som en erstatning for traditionelle metoder, fx kvalitative og kvantitative studier, men som komplementerende og en måde hvorigennem man kan opnå et væsentlig bedre faktuelt beslutningsgrundlag.

Testcentrets teknologier og metoder er foreløbig med succes afprøvet gennem studier indenfor følgende områder:

  • Maritim industri: usability-studier af nye løsninger indenfor e-navigation. Studierne indeholder gode eksempler på anvendelsen af metoderne og har bevist de store fordele, der er forbundet med at kombinere teknologierne med de traditionelle dataindsamlingsmetoder. Eksempelvis har data fra eye-tracking-udstyret vist, hvordan brugerne rent faktisk benytter interfaces i forbindelse med e-navigation, givet anledning til ændringsforslag af skærmbillederne med henblik på at øge brugeroplevelsen.
  • Landtransport: studie af lastbilchauffører og deres adfærd under kørsel. Anvendelsen af teknologierne har understøttet vores psykologiske analyser og udmøntet sig i konkrete tiltag, som er underbygget af visuelt observationsmateriale.
  • Medico-industrien: usability-studier af medical devices, brugsanvisninger (IFU) og emballager. Specifikt har studiet af IFU’s udmøntet sig i konkrete forbedringsforslag, som klienten har fundet meget anvendelige og lette at implementere, ikke mindst fordi forslagene var underbygget med visuelle eksempler.
  • Retail-branchen: studier af butiksindretning og butikspersonalets adfærd overfor kunderne. Anvendelsen af teknologier til at indsamle data og observationer undervejs i disse studier har udmøntet sig i konkrete anbefalinger fra testcentrets side, fx angående skiltning, mærkning og vareopsætning. Testcentret har også kunnet give anbefalinger til ændret adfærd blandt butikspersonalet baseret på kunders behov, spørgsmål, forvirring og undren.

Med afsæt i erfaringerne fra de ovenstående studier er Designpsykologisk Testcenter ved at udvikle nye typer psykologiske serviceydelser, som med fordel kan anvendes i flere forskellige brancher.

Oplevelser og forlystelser er næste fokuspunkt

Fremadrettet vil vi udvide vores fokus til også at omfatte brancher indenfor service, underholdning og oplevelser. Specifikt vil vi udføre brugeroplevelsesundersøgelser af fx forlystelsesparker, underholdning, turisme og kulturtilbud, men også digitale oplevelser såsom gaming, musik, film og TV er relevante områder for sådanne studier.

Her kan anvendelsen af de nye teknologier bidrage med en forståelse af, hvordan forbrugeren oplever. Anvendelsen af psyko-fysiologiske teknologier i sådanne studier vil give et unikt indblik i forbrugerens følelsesmæssige reaktioner undervejs. Resultaterne fra disse studier kan give virksomhederne værdifuldt input til, hvad der skal til for at forøge forbrugerens positive oplevelse af deres service- eller oplevelsesprodukt.