Den 19. marts holdte FORCE Technology og DI Byg (Dansk Industri) et seminar om miljøvaredeklarationer for medlemmer af DI Byg og Green Building Council. 

Dato: 31-03-2014 - Kristian Dammand Nielsen

Formålet med seminaret var at redegøre for og diskutere forholdet mellem miljøvaredeklarationer og bæredygtigt byggeri, som er et emne der er stigende fokus på i byggebranchen. 

Baggrunden for seminaret var, at virksomhederne i byggebranchen i dag oplever stigende krav om synlighed af byggevarers/bygningers miljømæssige egenskaber, ligesom Byggevareforordningen stiller krav om at de miljømæssige egenskaber fremover skal fremgå af virksomhedernes produktinformationer. 

Det betyder at virksomhederne i branchen fremover skal tage stilling til ting som miljøvaredeklarationer, livscyklusanalyser og verificeringer af byggevarer. 

På seminaret var der præsentationer fra blandt andet DI Byg, FORCE Technology, Kvadrat Soft Cells, Velux og Danske Ark som førte til interessante diskussioner om emnet. 

Yderligere information: Afdelingschef Kristian Dammand Nielsen