Danmarks InnovationsFond investerer 13 mio. kr. i projektet DecoWind, der sætter fokus på smart regulering af vindmøllestøj. FORCE Technology er partner i projektet sammen med DTU Vindenergi, Siemens-Gamesa Renewable Energy og EMD International.

20. november 2018
Skal Danmark i 2050 være uafhængig af fossil energi, skal mængden af grøn energi øges betragteligt. Her vil vindenergi være den største bidragsyder, men vi bliver i stadig større grad nødt til at udvide vores kapacitet fra vindmøller, hvis målene skal nås. Landvindmøller er væsentligt billigere og lettere at vedligeholde end havmøller, og derfor får vi mere grøn energi for pengene fra landmøller. Ofte er det støjkravene til vindmøller, der bliver begrænsende for hvor meget energi, der kan produceres. 

Med projektet ønsker konsortiet at kigge nærmere på støj fra vindmøller og udvikle modelværktøj, som kan bruges globalt og bidrage til mere præcis beregning af støjen, således at der kan produceres mere energi inden for støjkravet. Hvordan kan vi øge den årlige energiproduktion uden at øge støjen fra møllerne? Det er hovedspørgsmålet, som DecoWind skal komme med et svar på.