FORCE Technology er vært, når den tredje internationale "Metrologi for LNG" Workshop løber af stablen d. 19. maj 2015. 

Dato: 26-03-2015

Workshoppen er led i det tværnationale forskningsprojekt "Metrologi for LNG", hvis hovedformål er at sætte rammer og standarder for måling af LNG og den generelle udvikling af måling af og handel med LNG (Liquid Natural Gas)

Projektet har deltagelse af 9 metrologiinstitutter, 2 universiteter, industrien og andre medvirkende. 

Læs mere om projektet og se programmet for workshoppen (Engelsk)

Tredje internationale workshop

Workshoppen vil indeholde præsentationer af: 
 • VSL 
 • Shell 
 • MAN 
 • Scientific Instruments 
 • ASAP 
 • Mange andre. 
Emnerner kredser om:
 • Udfordringer med måling af LNG i marken 
 • En motorproducents syn på LNG som brændstof 
 • Introduktion til "Methane Number" - udviklingen før og nu  
 • LNG Kalibreringsfacilitet 
 • Validering af LNG Raman Analyzer  
 • Mange andre.
Den tredje internationale "Metrologi for LNG" workshop er organiseret af:

 

Billede her: