Vakuumkalibrering fra højvakuum og til atmosfærisk tryk gør laboratoriet hos FORCE Technology i Brøndby unikt i Danmark. Dette kommer især den danske industri til gavn, da både viden og ressourcer fastholdes i Danmark.

21. marts 2018

Konkurrencedygtigt måleområde inden for vakuum

I januar 2018 blev vakuumlaboratoriet hos FORCE Technology akkrediteret af DANAK på det udvidede måleområde inden for vakuumkalibrering. Laboratoriet omfatter nu et absolut tryk fra 10μPa til atmosfærisk tryk, med en usikkerhed ned til 6μPa i høj vakuumområdet og mellem 0,005 – 0,30% i grov og medium vakuumområdet.

Måleområdet er i sig selv unikt i landet, men akkrediteringen gør, at laboratoriet i Brøndby også kommer på niveau med udenlandske referencelaboratorier og med direkte sporbarhed til den internationale primærnormal inden for vakuum i Tyskland.

Unik national kompetence

Udvidelsen og akkrediteringen skaber dermed en unik national kompetence, som styrker den danske viden på området, fagligt som kommercielt, og det kommer især den danske industri til gavn.

Fagligt kan Danmark nu imødekomme en stigende efterspørgsel på viden på kalibrering af vakuummålere og videregive denne viden til især medicinal- og fødevareindustrien, der har et stort behov for kalibrerede vakuummålere, men også uddannelsesinstitutioner, fremstillingsindustrien mfl.

Dertil bliver det også nemmere og hurtigere at kalibrere vakuummålere og -arbejdsnormaler, da det kan ske inden for landets grænser, mod de tidligere skulle sendes ud af landet.

Vakuum er i høj kurs i medicinal- og fødevareindustrien

Vakuummålere bruges oftest i forbindelse med frysetørringsprocesser.

Ved en frysetørringsproces udsættes f.eks. medicinkomponenter eller fødevarer for meget lavt tryk i et frysetørringskabinet, så der dannes vakuum, og vandet trækkes ud fra produktet. Dermed omdannes produktet til en tør tilstand og med mulighed for pulverisering til bl.a. medicinbrug.

I en frysetørringsproces er det derfor nødvendigt at kunne styre trykket præcist, så produkterne frysetørres korrekt, hvilket kræver vakuummålere kalibreret i et bredt måleområde. Og da mange frysetørringsprocesser foregår ved højt vakuum, er udvidelsen af måleområdet en kærkommen udvikling, da vakuummålere nu kan kalibreres under de betingelser, de benyttes i på industrilaboratorier.

Kurt Jørgensen, ansvarlig for metrologi hos Pharma virksomheden Chr. Hansen, fortæller om udvidelsen: ” Det nye måleudstyr på vakuum hos FORCE Technology giver os større sikkerhed for en høj nøjagtighed i kalibreringsprocessen af vores vakuummålere og dermed en højere sikkerhed for præcision i vores produktionsprocesser. Dertil øger det fleksibiliteten i vores opgaveløsning, at vi kan få kalibreret målerne lokalt, da ekspeditionstiden dermed kan holdes nede.”

Ønsker du at blive klogere på vakuumkalibrering? Kontakt os – vi vil meget gerne fortælle mere.

Vakuumkammeret, hvor vakuummålere kalibreres samtidigt med en eller flere referencemålere, hvis måleområder matcher hinanden for at opnå den laveste usikkerhed. Ved kalibreringen sammenlignes visningen på den testede vakuummåler med visningen på referencemålerne.
Vakuumlaboratoriet i Brøndby har det største måleområde i Danmark.

FAQ