Torsdag den 30. januar blev Dansk Testcenter for Bioenergi officielt åbnet i Halsnæs, og begivenheden tiltrak stor opmærksomhed. Mange var mødt op for at deltage i selve åbningen og den efterfølgende rundvisning på centret

Dato: 18-02-2014 - Kristian Lykkemark Andersen

Åbningstalerne blev holdt af Steen Hasselriis, borgmester i Halsnæs kommune og Ernst Tiedemann, administrerende direktør for FORCE Technology, og de pointerede begge den unikke mulighed, der nu er for at virksomheder og forskere kan lave storskalatests og demonstrere ny grøn teknologi inden for energiproduktion baseret på biomasse. 

Dansk Testcenter for Bioenergi tilbyder test og afprøvning af materialer, brændsel og teknologi til bioenergi i en skala på op til 10 MW indfyret effekt. Testcentret er et Offentligt Privat Partnerskab (OPP) mellem Halsnæs Forsyning og FORCE Technology, og testfaciliteterne ligger på Halsnæs Forsynings varmeværk i Frederiksværk. Den nye kedel er udstyret med faciliteter, der giver mulighed for en lang række tests af hele processen fra brændsel til fjernvarme. 

I forbindelse med åbningen af testcentret afholdt FORCE Technology et seminar om termisk omsætning af biomasse, hvor hovedtemaet var teknologiudvikling, og mulighederne for at fastholde og udvikle danske styrkepositioner. De mange deltagere hørte indlæg fra bl.a. Dansk Fjernvarme og DONG Energy, der beskrev de teknologiske udfordringer som små og store anlæg står overfor. 

Læs mere om Dansk Testcenter for Bioenergi