I en dialog omkring samarbejde vedrørende en konkret opgave fødtes idéen om en egentlig sammenlægning mellem LabVest og FORCE Technology.

Dato: 03-07-2013 - Ernst Tiedemann

FORCE Technology er en godkendt teknologisk servicevirksomhed, der tilbyder et bredt udvalg af services og løsninger til danske og udenlandske virksomheder bl.a. inden for energi-, miljø- og procesindustrien samt medicinal- og forædlingsindustrien og den offentlige sektor.

Vi ser det som en naturlig del af vores produktportefølje at overtage LabVest og Vandsamarbejdet, da vi får gode muligheder for at tilbyde et større serviceudbud med bredere koncepter til følge, og som tilfører vores kunder et endnu højere værdiindhold. Desuden giver det os mulighed for at opnå en endnu stærkere platform i det vestjyske, udtaler administrerende direktør Ernst Tiedemann, FORCE Technology.

Parterne forventer, at overtagelsen får positiv indflydelse på aktiviteterne i den vestjyske laboratorievirksomhed.

"Jeg er overbevist om, at det i den nuværende markedssituation er den eneste rigtige løsning, som kan sikre virksomheden som en fortsat aktiv og vækstorienteret virksomhed med adresse i Vestjylland", siger Jørgen Nørby, bestyrelsesformand i Labvest S/I. 

LabVest mærker en hård konkurrence på laboratorieområdet og har brug for at udvikle sine ydelser for at kunne differentiere sig i forhold til konkurrenter og for at kunne tilfredsstille dagens kundebehov. FORCE Technology har på den anden side brug for mere volumen på sine laboratorieydelser og brug for at kunne udvikle disse ydelser i forhold til specifikke kundebehov.

En sammenlægning af virksomhederne giver synergi for begge parter.

LabVest får mulighed for at koble rådgivning sammen med laboratorieydelser og dermed opnå den ønskede differentiering i markedet, ligesom FORCE Technologys kundekontakt vil give mulighed for flere prøver til laboratoriet, hvorved den kapacitet, der er til rådighed, udnyttes bedre med øget konkurrencekraft til følge.

Bestyrelsesformand i Vandsamarbejdet A/S, Christen Dam Larsen siger om det fremtidige samarbejde:

"Den samlede afhændelse af de to virksomheder til FORCE Technology giver mulighed for at bevare og udvikle arbejdspladser i Vestjylland. For Vandsamarbejdet A/S betyder det endvidere, at området tilføres adgang til viden og rådgivning på det teknologiske område samtidig med, at tilførelsen af nye laboratorieopgaver giver mulighed for lavere priser ved en højere udnyttelsesgrad af laboratorieudstyr og dermed mere rationel drift.