Power-to-X er en umoden industri, hvilket betyder, at risikostyring er særlig vigtig for at beskytte mennesker, udstyr og projektejernes kapital.

Ønsket om en fossilfri fremtid kræver uden tvivl brug af grønne energiressourcer, og for at lykkes med dette skal vi være i stand til at omdanne og lagre grøn strøm via Power-to-X-anlæg. Da Power-to-X stadig er en umoden industri, er der stor usikkerhed knyttet til udviklingen af denne investeringstunge industri.

Det kan være svært for projektejeren at forstå den samlede risiko uden effektiv og systematisk risikostyring på grund af manglende overblik over alle potentielle risikofaktorer.

Integration af risikostyring i økonomistyring

Risikostyring er et styringsredskab, der har været anvendt i årevis, men nu integrerer vi risikostyring i økonomistyringen. Ved etablering af økonomiske reserver for Power-to-X-anlægget og med korrekt risikostyring kan I reducere jeres træk på disse økonomiske reserver betydeligt, da større risici håndteres og reduceres under projektet.

Risikostyring øger sandsynligheden for at lykkes inden for de anslåede omkostninger og tid

FORCE Technology leverer en række ydelser inden for risikostyring. I kan få hjælp fra den tidlige konceptfase, gennem alle projektstadierne og i driftsfasen.

Risk management-ydelser

Eksperter inden for skades- og havarianalyse er et perfekt match til håndtering af jeres risici

FORCE Technology har indgående erfaring med løsning af alle typer af skades- og havarianalyser. Vores eksperter har derfor viden om alle mulige fejltilstande, der kan eksistere som risici i jeres projekter i dag. Vi står klar til at hjælpe jer med at identificere risiciene, håndtere dem og dermed undgå alvorlige fejl og skader i jeres Power-to-X-anlæg. 

Derudover kan vores mange laboratorier og faciliteter teste og undersøge materialer og komponenter for at se, om de er det rette match for jeres produktionsanlæg.

I er meget velkomne til at kontakte os for at få mere at vide om, hvordan I kan nedbringe risiciene i jeres Power-to-X-projekter betragteligt.