Ved at implementere en effektiv energistyring på bygninger og anlæg kan du typisk finde mange energibesparelser. Vi hjælper dig med at kortlægge, overvåge og ajourføre energiforbruget.

Få overblik over dit energiforbrug

Et godt overblik over energiregnskabet er det første afgørende skridt imod en økonomisk gevinst, og der er nogle elementer, der skal være på plads for at kunne energistyre optimalt.

Først og fremmest skal du kortlægge energiforbruget på bygninger og anlæg. Det er en øvelse, der kræver planlægning. Typisk involverer det en analyse af, hvordan du ønsker at dele anlægget/bygningsstrukturen op rent energiforbrugsmæssigt.

Afhængigt af automatiseringsgraden kan du installere dataloggere og bimålere for at kunne adskille diverse forbrug nok til at kunne identificere potentielle energislugere entydigt. Det kan også være, at du blot har en enkelt bygning og varmecentral og ønsker en helt simpel løsning, hvor varmemesteren aflæser manuelt.

For at fastholde en god kortlægning skal de faktorer, der kan have betydning for energiforbruget identificeres og registreres. Det kan f.eks. være udendørstemperaturer, nedbør og andre vejrforhold. Vi anbefaler, at der som minimum er et målepunkt på varmt brugsvand, el og varmen.

Redskaber til energioptimering

Du registrerer og opsummerer de opsamlede måleraflæsninger i et forbrugsregnskab. Heraf kan du udlede nøgletal og referencetal efter lidt tid med overvågning og registrering.

Et energibudget bør udarbejdes med udgangspunkt i historiske målinger eller afregninger.

Med opsamlingen, regnskab og budget på plads, har du redskaberne til at identificere fejl og udsving i forbrug, finde effektiviseringsmuligheder og løbende korrigere budget og endeligt foretage energioptimeringer, der kan ses på bundlinjen.

Der er mange elementer du skal tage med i dine overvejelser, når du ønsker at reducere i energiforbruget. FORCE Technology benytter et værktøj, der hedder EnergyKey, som gør det nemt og overskueligt -. Kontakt os, og lad os hjælpe dig i gang. 

EnergyKey er udviklet specifikt til energiområdet

Alle kan anvende EnergyKey – eksempelvis store som små virksomheder, offentlige eller helt almindelige boligforeninger til håndtering af centrale processer i tilknytning til energi- og miljødata som f.eks. vandforbrug, elforbrug og varmeforbrug.

EnergyKey er et energistyringsprogram, som indeholder alle nødvendige funktioner, uanset om målet er at optimere arbejdsprocesser omkring håndtering af måle- og miljødata (datahjemtagning og validering), at dokumentere energiforbrug eller andet ressourceforbrug, eller om det er at nedbringe disse og opnå energibesparelser.

Fordelene ved effektiv energistyring er mange – her er nogle få nævnt:

 • Reducere unødvendig drift
 • Realisere budgetterede besparelser
 • Overvåge, kortlægge og identificere problemer 
 • Nye måder at effektivisere og optimere processer og arbejdsgange
 • Nedbringelse af emissioner, navnligt CO2.

Hvem bruger EnergyKey energistyringsprogram?

Forsyningsvirksomheder kan blandt andet anvende EnergyKey til opsamling og validering af data inden afregning, udførelse af energistyring og til at lave analyser og rapportering. Derudover kan energiforbrugeren benytte sig af en række services via selvbetjeningsportaler og smartphones.

Inden for boligområdet kan du anvende EnergyKey til energistyring, benchmarking, dokumentation og til generering af grønne regnskaber. Tilsvarende giver EnergyKey virksomheder en lang række anvendelsesmuligheder - eksempelvis i forbindelse med analyse af energiforbrug tilknyttet bestemte produktionsprocesser.

Webbaseret energistyring letter hverdagen

EnergyKey er værktøjet, der gør dig i stand til at gennemføre en effektiv energistyring og energiledelse. Programmet er webbaseret, og du har derfor mulighed for at benytte det hvor som helst og når som helst. I den helt lavpraktiske model er det yderst let for varmemesteren at aflæse og indtaste direkte via programmets app. Der er ingen papirer eller dokumentation, som bliver væk eller ødelagt. Det er en klar fordel, at systemet er online.

Har man eksempelvis den lidt større model, hvor dataloggere opdaterer forbrug med jævne mellemrum, har du mulighed for at blive advaret øjeblikkeligt, hvis forbruget pludselig løber løbsk. Med en manuel aflæsning månedligt finder du først problemet sidst på måneden, og så er løbet kørt.

EnergyKey findes som app til mobilen – her kan du:
 • Indtaste dit forbrug
 • Få vist dit forbrug
 • Overvåge dit forbrug
 • Benchmarking
 • Dataindhentning
 • Udsende påmindelser (om at det er tid til at aflæse)
 • Integration til sociale medier (Facebook og Twitter).

Platformsmæssigt er der tale om løsninger til iPhone, iPad, Android, Microsoft Mobile. Vi tilpasser applikationen i forhold til dine ønsker og behov.

Kontakt os, så du kan komme i gang med effektiv energistyring af din ejendom.