Et obligatorisk energisyn giver jer overblik over energibesparelsesmuligheder i virksomheden. Få forslag til, hvor I kan reducere energiforbruget og samtidig øge fokus på bæredygtigheden.

EU har siden 2015 stillet krav om, at store virksomheder skal udføre et obligatorisk energisyn hvert 4. år. Energisynet er en systematisk gennemgang af store virksomheders energiforbrug, der identificerer muligheder for energibesparelser. Energisynet munder ud i en energisynsrapport, som kunden indrapporterer til Energistyrelsen.

Få udført et obligatorisk energisyn af en godkendt energisynskonsulent

Hvis I er en stor virksomhed, der falder ind under EU´s krav om energisyn, kan FORCE Technology hjælpe jer, da vi har egne godkendte energisynskonsulenter til at udføre energisynet. Vores energisynskonsulenter er godkendte i kategorien Energisynskonsulent/Teknisk ekspert energiledelse (tidl. benævnt kategori B). Vi dækker geografisk hele Danmark.

Vi hjælper både med obligatorisk energisyn hos store virksomheder og forenklet energisyn hos mindre virksomheder med et samlet energiforbrug under 1.000.000 kWh. Disse mindre virksomheder kan nøjes med at udarbejde et kortlægningskatalog med energibesparelsesmuligheder. 

Få mere at vide om energisyn i store virksomheder nedenfor

ISO-certificeringer kan opfylde kravene om et obligatorisk energisyn

Store virksomheder kan opfylde kravene om et obligatorisk energisyn, hvis de enten benytter og vedligeholder et energiledelsessystem, der er certificeret i overensstemmelse med ISO 50001, eller et miljøledelsessystem, der er certificeret i overensstemmelse med ISO 14001

Miljøledelsessystemet skal dog suppleres med en energigennemgang, der som minimum svarer til den i energiledelsessystemet ISO 50001:2018 del 6.3 (Energigennemgang).
Desuden skal både energi- og miljøledelsessystemets opbygning og implementering være certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan.

Energisynet giver grobund for fremtidigt samarbejde

Energisynet og udarbejdelsen af rapporten giver vores energikonsulenter et indgående kendskab til jeres virksomhed og produktionsudstyr. Vi vil derfor være godt rustet til at yde assistance på et senere tidspunkt, hvis virksomheden står overfor udvidelser eller ønsker indkøb af nyt energioptimeret udstyr. 

Som ISO-certificeret efter 50001 eller 14001 kan I få hjælp til at få udført en energigennemgang, hvis I ikke selv har ressourcerne til det. Det kan hjælpe jer med at blive en mere grøn virksomhed, spare penge på bundlinjen og give jer en mere bæredygtig profil.

Få en værdiskabende energimærkning af alle større bygninger (EMO)

Udover at udføre energisyn af virksomheder tilbyder vi også certificeret energimærkning af bygninger over 250 m2. Det er lovpligtigt at energimærke bygninger, og du skal bruge et energimærke, hvis du sælger eller udlejer en bolig, eller hvis du bygger et nyt hus over 60 m2Desuden skal offentlige bygninger over 250 m2 energimærkes.

En energimærkningsrapport giver et godt overblik over bygningens energiforbrug og energiudgifter, og bygger enten på et beregnet eller målt forbrug. 

Energimærket er et udtryk for bygningens energimæssige tilstand og gør det muligt at sammenligne den med andre bygninger. 

Kontakt vores energirådgivere og få hjælp til, hvordan jeres virksomhed kan få styr på energiforbruget og finde besparelsesmuligheder.