Et energisyn giver overblik over det samlede energiforbrug og forslag til, hvordan I kan reducere jeres energiforbrug.

Energisyn - hvad siger reglerne og hvem er omfattet?

I 2015 trådte myndighedskrav i kraft i EU om, at store virksomheder skal gennemføre energisyn hvert 4. år. Det betyder, at alle virksomheder med over 250 ansatte og en omsætning på mindst 50 millioner euro eller en årlig balance på mindst 43 millioner euro er underlagt dette krav.

For datterselskaber tæller det totale antal ansatte, den samlede omsætning og balance for datterselskabet med, hvis ejerskabet er mindst 25% af datterselskabet. Undtaget er dog datterselskaber, hvor det samlede energiforbrug til varme, el og transport ligger under 1 mill. kWh/år. Energisynet skal indrapporteres til Energistyrelsen, der godkender det.

Hvad er formålet med et energisyn?

Et energisyn skal klarlægge mulige energibesparelsesområder, så virksomheden både ved energioptimeringer her og nu og i forbindelse med løbende planlagte nyanskaffelser i produktionsapparatet, vil kunne optimere energiforbruget og produktionsøkonomien mest muligt.

Der er ikke krav om, at besparelsesforslagene i rapporten skal gennemføres. Den skal i stedet ses som et inspirationskatalog, hvor projekter kan udvælges og gennemføres. For hvert projekt har vores konsulenter beregnet tilbagebetalingstiden og den forventede levetidsindtjening bl.a. baseret på deres erfaringer med levetider på industrielt udstyr.

Hvorfor vælge FORCE Technology til jeres næste energisyn?

Vores energisynskonsulenter er alle rutinerede teknikere, som har mangeårig erfaring med energi- og procesoptimering indenfor et stort spektrum af produktionsvirksomheder i Danmark og i udlandet. Vi går ikke på kompromis med og vægter kvalitet højt i vores rådgivning. Derudover tilbyder vi en landsdækkende service med energisynskonsulenter placeret i Aalborg, Vejen og Kongens Lyngby.

Efter energisynet, fremtidigt samarbejde?

Energisynet og udarbejdelsen af rapporten giver vores energikonsulenter et indgående kendskab til jeres virksomhed og produktionsudstyr. Dermed er der lavet en god grobund for et fremtidigt arbejde.

Med det indgående kendskab vil vores konsulenter løbende kunne levere ad hoc teknisk rådgivning telefonisk eller on-site. De vil også være i stand til at rådgive i akuttilfælde fx ved udskiftninger i produktionsapparatet, hvor der her og nu, måske indenfor få timer er behov for at vide, hvilken ideel størrelse og type motor, pumpe, frekvensregulering, ventilationsaggregat eller lignende, som er det bedste totaløkonomiske valg.

Kan kravene om et obligatorisk energisyn opfyldes på andre måder?

Store virksomheder kan opfylde kravene om et obligatorisk energisyn, hvis de benytter og vedligeholder et energiledelsessystem, der er certificeret i overensstemmelse med ISO 50001. Energiledelsessystemets opbygning og implementering skal være certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan.

Store virksomheder kan ligeledes opfylde kravene til et obligatorisk energisyn, hvis de benytter og vedligeholder et miljøledelsessystem, der er certificeret i overensstemmelse med ISO 14001. Miljøledelsessystemet skal suppleres med en energigennemgang, der som minimum svarer til den i energiledelsessystemet ISO 50001:2018 del 6.3 (Energigennemgang).  Miljøledelsessystemets opbygning og implementering skal certificeres af et akkrediteret certificeringsorgan.

De alternative muligheder med oprettelse og opretholdelse af et certificeret ledelsessystem skal ske iht. standarden ISO 50001 (Energiledelse) eller standarden ISO 14001 (Miljøledelse) suppleret med en energigennemgang svarene til del 6.3. i ISO 50001.

FORCE Technology kan assistere med opbygningen af ledelsessystemet frem til et afprøvet certificerbart system. En certificering af ledelsessystemet kan efterfølgende ansøges separat hos eksempelvis FORCE Certification A/S.