Human factors giver en forståelse af, hvad mennesker gør, hvordan de gør det og ikke mindst hvorfor mennesker gør, som de gør i interaktionen med deres omgivelser. 

Undgå utilsigtede hændelser

Med baggrund i Human factors viden, teori og metoder tilbyder vi evidensbaseret research, rådgivning og formidling inden for brugerfokuseret innovation. Vi lægger særlig vægt på observations- og feltstudier, der sikrer en høj grad af realisme og vores ydelser udføres altid efter de relevante normer og standarder på området. 

De menneskelige aspekter

Ved at benytte Human factors har vores kunder tidligere blandt andet kunnet drage nytte af at:

 • indrette service-understøttende, intuitive og sikre miljøer
 • designe brugervenlige produkter, teknologier og services
 • forebygge fejl, ulykker og maskiners nedetid i produktion
 • optimere sikkerhed, fejlretning, vidensdeling og design
 • håndtere træning, oplæring samt specifikke bruger- og kundebehov

Vores HVORFOR-tilgang giver konkrete anbefalinger, alternativer og løsningsforslag. Vores kunder har derfor kunnet undgå potentielle utilsigtede hændelser:

 • tab af menneskelige ressourcer, viden, image og værdier
 • gentagende fejl, ulykker og uønskede hændelser
 • design og produktion uden funktionel praksis
 • ineffektive arbejdsgange, processer og procedure
 • tilbagevendende problemer med nedetid, driftsstop og fejlretning 

Arbejdsmetoder

Vi laver researchbaserede studier og undersøgelser af menneskers interaktion med:

 • bygninger, udendørsarealer, operationelle- og serviceorienterede miljøer
 • arbejdsgange, workflows og processer
 • forbrugerprodukter og teknologi
 • produktionsanlæg
 • kontrolrum (førerhuse, cockpits, skibsbroer, etc)

Vi giver rådgivning om psykologiske aspekter i forbindelse med: 

 • design og produktudvikling og human-machine interfaces
 • effektivisering og optimering af processer, produktion og maskinhåndtering
 • sikkerhed i det operationelle miljø eller nærmiljøet

Derudover laver vi psykologiske tests af operationelt personale (herunder vurdering af risikovillighed).

Alt efter relevans, muligheder og ønsker fra kunden, benytter vi os af laboratoriestudier, simulatorer, almindeligt tilgængeligt kommunikationsudstyr eller blot papir og blyant! Det kunne eksempelvis være usability tests, kontekstanalyser, task analyser, risikoanalyser eller måling af mentale modeller. 

Undervejs studerer og inddrager vi viden om menneskets bearbejdelse af sanseindtryk, oplevelser, tankeprocesser, beslutninger, følelser og adfærd – herunder dets begrænsninger og ressourcer.