Få kontrolleret værktøj og fartskriverværksted i et besøg som en samlet servicepakke til værksteder.

Kombineret værktøjs- og fartskriverværkstedskontrol

Som værksted kan du få kontrolleret og synet værktøj og fartskriverværksteder i et samlet besøg. På den måde bliver kontrol af værkstedet en smidigere, enklere og mere tidsbesparende proces.

Mange værksteder har i kvalitetshåndbogen defineret krav om en samlet leverance af kontrol og tilsyn af værktøj og fartskriverværksteder. Denne servicepakke sikrer, at I overholder kravene i jeres kvalitetshåndbog, når det kommer til værktøjs- og fartskriverkontrol. 

FORCE Technology tilbyder den samlede servicepakke i samarbejde med CELF Kvalitetskontrol. 

Syn og godkendelse af fartskriverværksteder  

Arbejder dit værksted med fartskrivere, skal værkstedet være autoriseret til det i henhold til gældende lovgivning. FORCE Technology tilbyder tilsyn og godkendelse af fartskriverværksteder, der er autoriseret til at installere og kontrollere fartskrivere, og vi hjælper med at opnå og vedligeholde fartskriverværksteders D-autorisation. 
 
Syn og godkendelse af fartskriverværksteder hos FORCE Technology inkluderer: 
 • Registrering af data 
 • Dokumentation for den ansvarlige medarbejders kursusforløb 
 • Opbevaring af værkstedskort 
 • Status i forhold til verificering af værkstedets måleudstyr 
 • Verificering på stedet ved behov 
 • En tilsynsrapport til Færdselsstyrelsen
 • Fartskriverkurser til værkstedets medarbejdere.
Syn og godkendelse af fartskriverværksteder skal udføres en gang årligt i henhold til lovgivningen. FORCE Technology tilbyder at kontakte dit værksted ca. en måned før, besøget bør gennemføres, for at aftale tidspunkt for tilsynsbesøget.  

Certificeret værktøjskontrol

CELF Kvalitetskontrol tilbyder certificeret værktøjskontrol i henhold til Autobranchen Danmarks kravspecifikation på værktøj og værkstedsudstyr eller i henhold til værkstedets kvalitetshåndbog. 

Kontrollen omfatter et eller to årlige tilsynsbesøg, der inkluderer en rapport over værktøjets og udstyrets tilstand. Desuden inkluderer kontrollen en registrering af måleresultater i en online database, hvor I som kunde kan følge med udviklingen via statistikker og registrerede resultater. 

Kontrol af værkstedsudstyr- og værktøj inkluderer: 

 • Registrering af måledata i online database med statistik over værktøjet og dets kvalitet
 • Mærkning af udstyr
 • Gennemførelse af sporbar kontrol med refernece til nationale eller internationsle standarder
 • Udlevering af skilt med ISO 9001 certifikat med besøgdato
 • Udstedelse af komplet rapport, inkl. en evt. fejloversigt
 • Sporbar kontrol af bl.a. gastestere, momentnøgler, dæktrykmålere, kompressionsmålere, multimetre, div. manomentre, vacuummetre, mfl.
 • Dokumentet kontrol af afbalanceringsapparater og bremserullefelt

Kontakt os for at aftale tid til kontrol af værktøj og fartskriverværksteder. 

Fartskriverværksted, lastbil

Artikel

7 råd til dit næste syn af fartskriverværksted

7 gode råd, der kan hjælpe dig med at sikre, at fartskriverværkstedet til enhver tid er parat til et anmeldt såvel som uanmeldt syn.