Få kontrolleret værktøj og fartskriverværksted i et besøg som en samlet servicepakke til værksteder.

Kombineret værktøjs- og fartskriverværkstedskontrol

Som værksted kan du få kontrolleret og synet værktøj og fartskriverværksteder i et samlet besøg. På den måde bliver kontrol af værkstedet en smidigere, enklere og mere tidsbesparende proces.

Mange værksteder har i kvalitetshåndbogen defineret krav om en samlet leverance af kontrol og tilsyn af værktøj og fartskriverværksteder. Denne servicepakke sikrer, at I overholder kravene i jeres kvalitetshåndbog, når det kommer til værktøjs- og fartskriverkontrol. 

FORCE Technology tilbyder den samlede servicepakke i samarbejde med CELF Kvalitetskontrol. 

Syn og godkendelse af fartskriverværksteder  

Arbejder dit værksted med fartskrivere, skal værkstedet være autoriseret til det i henhold til gældende lovgivning. FORCE Technology tilbyder tilsyn og godkendelse af fartskriverværksteder, der er autoriseret til at installere og kontrollere fartskrivere, og vi hjælper med at opnå og vedligeholde fartskriverværksteders D-autorisation. 
 
Syn og godkendelse af fartskriverværksteder hos FORCE Technology inkluderer: 
 • Registrering af data 
 • Dokumentation for den ansvarlige medarbejders kursusforløb 
 • Opbevaring af værkstedskort 
 • Status i forhold til verificering af værkstedets måleudstyr 
 • Verificering på stedet ved behov 
 • En tilsynsrapport til Færdselsstyrelsen
 • Fartskriverkurser til værkstedets medarbejdere.
Syn og godkendelse af fartskriverværksteder skal udføres en gang årligt i henhold til lovgivningen. FORCE Technology tilbyder at kontakte dit værksted ca. en måned før, besøget bør gennemføres, for at aftale tidspunkt for tilsynsbesøget. 
 
Vi tilbyder desuden kurser for medarbejdere på fartskriverværksteder
 

Certificeret værktøjskontrol

CELF Kvalitetskontrol tilbyder certificeret værktøjskontrol i henhold til Autobranchen Danmarks kravspecifikation på værktøj og værkstedsudstyr eller i henhold til værkstedets kvalitetshåndbog. 

Kontrollen omfatter et eller to årlige tilsynsbesøg, der inkluderer en rapport over værktøjets og udstyrets tilstand. Desuden inkluderer kontrollen en registrering af måleresultater i en online database, hvor I som kunde kan følge med udviklingen via statistikker og registrerede resultater. 

Kontrol af værkstedsudstyr- og værktøj inkluderer: 

 • Registrering af måledata i online database med statistik over værktøjet og dets kvalitet
 • Mærkning af udstyr
 • Gennemførelse af sporbar kontrol med refernece til nationale eller internationsle standarder
 • Udlevering af skilt med ISO 9001 certifikat med besøgdato
 • Udstedelse af komplet rapport, inkl. en evt. fejloversigt
 • Sporbar kontrol af bl.a. gastestere, momentnøgler, dæktrykmålere, kompressionsmålere, multimetre, div. manomentre, vacuummetre, mfl.
 • Dokumentet kontrol af afbalanceringsapparater og bremserullefelt

Kontakt os for at aftale tid til kontrol af værktøj og fartskriverværksteder. 

Fartskriverværksted, lastbil

Artikel

7 råd til dit næste syn af fartskriverværksted

7 gode råd, der kan hjælpe dig med at sikre, at fartskriverværkstedet til enhver tid er parat til et anmeldt såvel som uanmeldt syn.