Mød os på FoodTech, stand M9822, hvor vi glæder os til at tale om fødevareproduktion – hvad enten det er generelt eller i forhold til konkrete udfordringer.

FORCE Technology er endnu engang klar til at mødes med fødevarekunder til dette års FoodTech i Herning i dagene 13-15. november.

På vores stand har vi i år fokus på forskellige inspektionsmetoder til aktivt vedligehold og rådgivning omkring minimering af risikoen for kontaminering, dyre driftsstop og havari i produktionen. Vi kan bistå med at identificere problemerne, analysere og dokumentere årsagerne og anvise løsninger.

Vores eksperter inden for materialekarakterisering, hygiejne og fødevaresikkerhed, produktionsoptimering, inspektion af vedligeholdelsestilstand og ledelsessystemer sikrer dig individuelt tilpasset rådgivning. Vi kan hjælpe med alt fra opbygning af en ny produktion til udfordringer i den eksisterende. Herved sikres en sikker og mere optimeret drift.

Vi medbringer på standen forskelligt NDT- og inspektionsudstyr, som vil blive demonstreret, så du selv på baggrund af de forskellige metoder kan se, hvad der gemmer sig i rørene.

Samlede services til fødevarebranchen

Download "Services til fødevarebranchen" og læs om vores mange tilbud.

Find revnerne før mikroorganismerne

Kom og lær mere om de metoder vi bruger til at afsløre fejl og f.eks. korrosion i overfladen, som under normale omstændigheder ikke er synlige. Vi har bl.a. medbragt vores håndholdte mikroskop med, som let kan afsløre meget små fejl i overfladen.

Hvad gemmer sig i rørene?

Vi præsenterer metoder, hvor produktionsudstyr kan inspiceres udefra, så man kan undgå unødig risiko for kontaminering af produktionsmiljøet. En anden fordel ved metoden er at den kan anvendes, mens produktionen kører, og kræver derfor ikke produktionsstop. 

Vi medbringer også videoudstyr, som kan kravle op til 50 m ind i rørføringer og afsløre, hvis der f.eks. er uønsket ansamlinger af produkt, vækst af mikroorganismer eller korrosion i udstyret.

Tankinspektion

Inspektion af tanke kan være en udfordring, da adgang til tanken er gennem et mandehul, der er så snævert, at man faktisk meget nødigt ønsker at bruge det. Derudover kan tanken have så stor en overflade, at det er meget tidskrævende minutiøst at gå den igennem med et endoskopikamera. 

Vi præsenterer et inspektionskamera, der kan sænkes ned i tanken og evaluere tankens overflade udefra via en remote skærm. Som supplement præsenteres penetrant-metoden, som muliggør at eventuelle fejl lettere træder frem.

Besøg vores stand 9822 i hal M på FoodTech og hør mere om de forskellige metoder, som vi kan tilbyde, og som er velegnet til jeres produktionsforhold. Hent din fribillet til FoodTech her.

Kontrol af oste for fremmedlegemer

Artikel

Røntgenbaseret udstyr i fødevareindustrien

Fund af fremmedlegemer i fødevarerne kan have store konsekvenser både på indtjeningssiden og ikke mindst for producentens omdømme. Læs hvordan du kan monitere for fremmedlegemer i fødevarer.

Artikel

Hygiejnisk design - vi skal blive endnu skarpere

I forbindelse med hygiejnisk design er det nødvendigt at have fokus på samtlige led i produktionen. Og hele tiden skal de svageste led udpeges med det mål løbende at forbedre produktionshygiejnen. Artiklen giver dig en række gode råd.