Test af håndsprit og desinfektionsmidler, herunder desinfektion af overflader, wipes mv. for producenter, importører og forhandlere.

Håndsprit findes som flydende, gel eller skum og i forskellige sammensætninger. De fleste håndsspritsprodukter er alkoholbaseret. 

Ønsker du at fremstille, importere eller sælge håndsprit eller hånddesinfektionsmiddel til brug under COVID-19, er der en række krav, som du skal være sikker at produktet opfylder for at det er lovligt at importere og sælge. 

Hvilket krav skal håndsprit leve op til?

Du bør først og fremmest sikre dig, at det pågældende hånddesinfektionsprodukt har en dokumenteret effekt mod virus og at det ikke indeholder stoffer, som er uhensigtsmæssige eller skadelige for brugeren.  

Som producent, importør eller forhandler af håndsprit, er du ansvarlig for at dit produkt lever op til ovenstående krav og at den korrekte dokumentation foreligger. 

Vi tilbyder test af håndspritsprodukter, så du kan være sikker på indholdet og effekten af dit produkt og at du kan dokumentere dette overfor myndigheder og kunder. Derved sikrer du dit produkt adgang på markedet. 

webinar ppe

Analyse af håndsprit jf. anerkendte standarder

Test af håndsprit inkluderer en kvantitativ bestemmelse af indholdet af de to alkoholer, som oftest anvendes i håndsprit (ethanol og propan-2-ol), og en kvalitativ screening af prøven for andre indholdsstoffer. Det kan f.eks. være stoffer, som giver allergi eller er direkte skadelige for brugeren og derfor ulovlige i håndsprit. 

I screeningen identificerer vi også evt. andre indholdsstoffer, ligesom vi kan tilbyde en kvantitativ bestemmelse af andre indholdsstoffer. 

Testen foretages efter FORCE Technologys metode M2.191, som lever op til myndighedernes krav. Vi sammenholder resultaterne fra analyserne med kendte standarder og udfører testarbejdet i henhold til ISO 17025.

Kontakt os hvis du har brug for yderligere information eller vil have dit produkt testet. 

Services relateret til COVID-19

Test og godkendelse af værnemidler og medicinsk udstyr for producenter, importører og forhandlere.