Vi tilbyder rådgivning og undersøger teknologier, brændsler, processer og anlæg for kommende eller nuværende anlægsejere og anlægsleverandører. 

Vi sikrer dig det tilstrækkelige beslutningsgrundlag inden for teknologivalg og -udvikling samt for investering i anlæg til produktion eller brug af biomasse og affald.

Sektoren for vedvarende energi er voksende på i Danmark og på verdensplan, hvilket blandt andet skyldes en stærk politisk og økonomisk støtte. Investeringer i både teknologiudvikling, omstilling af anlæg samt optimering af processer er derfor stærkt stigende. 

Stærk samarbejdspartner sikrer dig det rigtige beslutningsgrundlag

Vi tilbyder rådgivning og undersøgelser til industrien inden for biomasse og affald med det formål at sikre et ordentligt beslutningsgrundlag. Mange faktorer har betydning for, om dine investeringer og beslutninger kan betale sig på længere sigt, herunder teknologi, lovgivning, markedsudvikling, risici mv. 

Med vores specialviden om teknologi, lovgivning og markeder inden for brug af bioenergi og affald, herunder forskellige former for biomasse som fx træpiller, flis og halm, kan vi udredeproblemstillinger og rådgive dig i dine beslutninger. 

Uafhængig rådgivning og ekspertviden dækker bredt

Vores rådgivning dækker bredt, og vi kan hjælpe både hvis du er investor, leverandør eller bruger af biomasse eller affald eller hvis du er investor, producent eller bruger af teknologi eller udstyr. Vores ydelser til investorer, producenter og brugere omfatter: 
  • Markedsundersøgelser; vi udarbejder statusrapporter med fokus på f.eks. markedsudvikling, vækstprognoser, prisudvikling, rammevilkår samt markedsspillere. Vores metode baserer sig på viden om teknologi, geografi, behov, rammebetingelser, historisk udvikling, mv.
  • Feasibilitystudier og anlægsrådgivning; rådgivning på alle stadier i forbindelse med planlægning og opbygning af biomassefyrede anlæg, herunder feasibility, design, godkendelse og drift 
  • Test og analyse; vi tester og analyserer brændsler i vores akkrediterede brændselslaboratorium med henblik på kategorisering og vurdering af brændslets tekniske fyringsegenskaber
  • Emissionsmålinger og -certificeringer; akkrediterede emissionsmålinger, -overvågning og certificering
  • Værdikædeanalyse; analyse og rådgivning om råvareforsyninger, brændselsvalg, valg af marked, økonomiske aspekter samt kvalitetskrav og validering. 
  • Risikoanalyse; vi tilbyder rådgivning med fokus på potentielle risici som f.eks. skiftende politiske og markedsforhold, mangelfulde og forudindtaget data, uprøvede teknologier samt markedsbarrierer      
  • Certificering og afleveringsstests; uafhængig dokumentation, der sikrer, at jeres teknologi lever op til krav i forbindelse med udviklingsprojekter og kontrakter, herunder ETV - Environmental Technology Verification. Derudover laver vi akkrediterede afleveringstest
  • Troubleshooting; hvorfor kører anlægget ikke som forventet, hvorfor brænder brænslet ikke stabilt, hvorfor korroderer min overheder, hvorfor kommer der belægninger i overhederen, hvorfor lever virkningsgraden ikke op til det lovede - og hvordan retter jeg op på det? Med vores store erfaring og viden kan vi finde en løsning.

R&D projekter og partnerskaber

Vi udfører international rådgivning baseret på mange års deltagelse i forskellige internationale projekter. Vi tilbyder ekspertise inden for teknologisk konsulent bistand, valg af brændsel, projektdesign og rådgivning i forbindelse med installation og tilpasning, herunder troubleshooting samt målinger og CFD beregninger og modellering.  

Forskning, udvikling og demonstration

Vi deltager i partnerskaber med henblik på at udvikle innovative produkter og løsninger, hvor vores kompetente eksperter kan bidrage med sparring til dit projekt. Vi har stor erfaring med at deltage i teknologiske R&D projekter inden for bioenergi og kan tilbyde rådgivning både i forbindelse med en enkelt beslutning i alle stadier af processen eller tilbyde et partnerskab, hvor vi bistår dig med rådgivning og ekspertise hele vejen gennem projektet. 

Vi tilbyder desuden at være med til at skaffe interne og eksterne økonomiske midler til at deltage i udviklingsprojekter i forbindelse med projekter med det rigtige potentiale. 

Flis, biomasse

Case

Computersimulering bag prisbelønnet biomasseovn

Computersimulering af forbrænding i biomasseovn bidrager til optimalt design med energieffektiv og økonomisk forbrænding, høj virkningsgrad og mindre vedligehold.
Træpillekedel

Nyhed

FORCE Technology har åbnet nyt grønt testcenter i Nordsjælland

Dansk Testcenter for Bioenergi giver virksomheder og forskere inden for bioenergi mulighed for at foretage storskalatests og afprøve nye brændselstyper og teknologier.