Risikovurdering er et nødvendigt værktøj for at minimere risikoen, så din virksomhed opnår en acceptabel sikkerhed, både internt og eksternt.

FORCE Technology tilbyder risikovurderinger i forbindelse med bl.a. design og CE mærkning af tekniske anlæg og installationer, foruden gennemførelse af operationelle risikovurderinger i forbindelse med drift og håndtering af eksisterende anlæg og installationer, på maskin og bygningsinstallationer.

Behov for risikovurdering

Mange virksomheder er sårbare over for uheld, brand, arbejds og miljøulykker m.v., som, ud over personskader f.eks. kan medføre nedlukning af produktion og lagre og medføre at ordrer mistes. 
 
Risikovurderingen identificerer og synliggør potentielle risici og farlige situationer, og der gives mulighed for tydeligt, at vurdere sandsynligheden for, at en fare kan blive til virkelighed.

FORCE Technology fastlægger denne væsentlige del af risikovurderingen i samarbejde med virksomheden, så gældende lovkrav som arbejdsmiljø, miljø og gældende standarder samt produktion er sikret på et acceptabelt niveau.

Vi foretager risikovurderinger af eksisterende og nye tekniske anlægskonstruktioner og ved ombygning af eksisterende anlæg.

Desuden udfører vi operationelle risikovurderinger, hvor den menneskelige faktor også spiller ind. 

Anerkendte værktøjer til risikovurdering

Udførelse af risikovurdering efter gældende krav og standarder fremgår f.eks. af ledelsessystemerne ISO14001, ISO18001, Maskindirektiv 2006/42.

Risikovurdering i forbindelse med CE-mærkning 

Virksomhederne har ofte behov for CE-mærkning af nye og ombyggede anlæg.
Inden en maskine, et teknisk anlæg eller produktionsanlæg må tages i brug, skal det CE-mærkes i henhold til Maskindirektivet. I den forbindelse kræver Maskindirektivet, at du gennemfører en risikovurdering.

Hvis en maskine, et teknisk anlæg eller produktionsanlæg bliver bygget om, skal du også foretage en risikovurdering af ændringerne for at opretholde det gyldige CE-mærke.

Som eksempler på farlige situationer som kan opstå ved tekniske anlæg, kan vi bl.a. nævne:
  • Brand
  • Eksplosion
  • Sprængning
  • Oversvømmelse
  • Luftforurening 
  • Forgiftning
  • Havari
  • Frysning.
Kontakt os, hvis du har behov for at få foretaget en risikovurdering eller ønsker at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.