Vores skibsmodeller er udviklet af erfarne skibsingeniører i tæt samarbejde med værfter og skibsdesignere. Vores modeller omfatter en bred vifte af størrelser og typer. 

Skibssimulatorers virtuelle verden danner den fælles ramme, der kan adressere de involverede parters tvivlsspørgsmål og interesser. Denne virtuelle verden giver derfor optimale muligheder for at træffe kvalificerede beslutninger, der i sidste ende vil medføre besparelser, større effektivitet og minimering af risiko.

Virtuel virkelighed viser planlægning som virkelighed

Pålideligheden af simulatorstudier er tæt knyttet til, hvor realistiske de virtuelle omgivelser er. De visuelle omgivelser er en væsentlig faktor, men skibets respons, og at det “føles virkeligt”, er altafgørende. 

Derfor anvender vi den mest pålidelige og nøjagtige basis for vores fragtskibsmodeller – en kombination af fysiske modelforsøg og numerisk modellering – og derfor er vores fragtskibsmodeller altid realistiske ned til mindste detalje. Dette har vi gjort i mere end 35 år, hvilket sikrer, at skibsofficererne straks oplever modellen og det virkelige skib som meget ens. 

Skibsmodellerne 

Vores unikke flåde af modeller repræsenterer alle almindelige skibstyper, som umiddelbart kan bruges i vores simulatorer, eller som kan tilpasses til simulatorerne ved hjælp af vores neurale netværkstilpasningsmodel. Skibsmodellerne har de manøvremæssige og andre hydrodynamiske egenskaber, der er karakteristiske for det fysiske skibs respons og egenskaber. I forbindelse med træning eller i andre forbindelser, hvor det visuelle indtryk er væsentligt, anvendes visuelt realistiske modeller.