Hvis der er krav til svejseprocedurer ved svejsearbejder på f.eks. trykbærende anlæg og stålkonstruktioner, kan FORCE Technology hjælpe din virksomhed med at kvalificere svejseprocedurer.

Bliv klædt på til at udføre svejseopgaver, når der stilles krav til afprøvede svejseprocedurer iflg. standarder og eventuelle specifikationer. 

Trin i kvalifikation af svejseprocedurer

Svejseprocedurer kvalificeres som hovedregel i eget værksted, da virksomheden herved viser, at de råder over de nødvendige faciliteter, kvalificeret personale og en hensigtsmæssig organisation. Kvalificeringen foretages efter standarder, som omhandler materialer, svejsemetoder og anvendelsesområde. 

Kvalificeringen kan foregå i følgende trin:
 • Udarbejdelse af pWPS på baggrund af kravene iflg. standarder og specifikationer (pWPS’en er en foreløbig arbejdsbeskrivelse af svejsningen, hvor pWPS står for preliminary Welding Procedure Specification og kan være udarbejdet af virksomheden eller af FORCE Technology
 • Svejsning af prøveemne(r) med registrering af svejsedata ved svejsepersonale fra FORCE Technology 
 • Svejser(ne), der svejser prøveemne(r) vil normalt kunne få udstedt certifikat(er) med baggrund i det aktuelle svejsearbejde    
 • Ikke destruktiv (NDT) og mekanisk prøvning af prøveemne(r) hos FORCE Technology 
 • Ved tilfredsstillende resultater af prøvningen udarbejdes en WPQR iflg. standarder og specifikationer af svejsepersonale fra FORCE technology (WPQR’en er en attest for procedureprøvningen, hvor WPQR står for Welding Procedure Qualification Record med de registrerede svejsedata og resultater af prøvningen)
 • Hvis virksomheden ønsker det, kan FORCE Technology udarbejde den endelige WPS, der skal bruges ved det aktuelle svejsearbejde.

Udstedelse af WPQR

WPQR’er udstedes med DANAK logo, da FORCE Technology er akkrediteret af DANAK til udførelse af ikke- destruktiv (NDT) og mekanisk prøvning.

Svejsepersonale, der overvåger prøveaflæggelsen og udarbejder WPQR’er er godkendte internt af FORCE Technology, og har en uddannelse indenfor de internationale svejseuddannelser EWF/IIW eller tilsvarende, hvilket giver dig sikkerhed for, at den udstedte WPQR lever op til europæiske/internationale krav og eventuelle kundekrav.

Prøvning og udstedelse af WPQR foregår normalt indenfor 5 – 10 arbejdsdage, hvis der ikke aftales andet. Selve prøvningen udføres lokalt på egne værksteder og laboratorier med samme kontaktperson fra først til sidst og efter behov i samarbejde med klasseselskaber.

WPQR’en udstedes i papirformat både med DANAK logo og virksomhedens logo. 

Standarder for svejseprocedurer

Svejseprocedurer kvalificeres efter europæiske og internationale standarder:
 • DS/EN ISO 14555 Boltesvejsning af metalliske materialer
 • DS/EN ISO 15620 Friktionssvejsning af metalliske materialer
 • DS/EN ISO 15612 Kvalificering ved godkendelse af standardsvejseprocedure
 • DS/EN ISO 15613 Kvalificering på baggrund af en præproduktionssvejseprøve
 • DS/EN ISO 15614-1 WPQR for lysbuesvejsning af stål og nikkel
 • DS/EN ISO 15614-2 WPQR for lysbuesvejsning af aluminium 
 • DS/EN ISO 15614-3 WPQR for smeltesvejsning af støbejern
 • DS/EN ISO 15614-4 WPQR for afsluttende svejsning af aluminiumstøbegods
 • DS/EN ISO 15614-5 WPQR for lysbuesvejsning af titan og zirconium
 • DS/EN ISO 15614-6 WPQR for lysbue- og gassvejsning af kobber
 • DS/EN ISO 15614-7 WPQR for påsvejsning (cladding/overlay welding)
 • DS/EN ISO 15614-8 WPQR for svejsning af rør til rørplader
 • DS/EN ISO 15614-10 WPQR for svejsning ved overtryk (dry hyperbaric)
 • DS/EN ISO 15614-11 WPQR for elektronstråle- og lasersvejsning
 • DS/EN ISO 15614-12 WPQR for punkt-, søm- og projektionssvejsning
 • DS/EN ISO 15614-13 WPQR for modstandsstuk- og brændstuksvejsning.
Svejseprocedurer kan også kvalificeres efter andre standarder. Her er vist en række eksempler:
 • Banenorm BN2-63-1f Proceduregodkendelse af sporsvejseprocesser
 • DS/EN 14730-1 Railway applications – Track – Aluminothermic welding of rails – part 1: Approval of welding processes
 • ASME IX Welding, Brazing, and Fusing Qualifications 
 • AWS D1.1 Structural Welding Code – Steel
 • AWS D1.2 Structural Welding Code - Aluminium
 • AWS D1.6 Structural Welding Code – Stainless Steel
 • DS/EN 13134 Hårdlodning – Godkendelse af procedure.
Desuden kan der i en række tilfælde være krav til supplerende specifikationer fra kunder. Herunder er vist en række eksempler, hvor kravene fra disse vil blive indarbejdet i WPQR’erne:
 • Maersk Oil MOTS 12 Welding and NDE of welds
 • Energinet.dk Welding of Pipelines og Welding of Piping in Plants
 • Danske Kraftværkers Fællesbetingelser for svejsearbejde på rørsystemer
 • NORSOK M-101 Structural steel fabrication (www.standard.no)
 • NORSOK M-601 Welding and inspection of piping (www.standard.no)
 • DNV Regelsæt (www.dnvgl.dk)
 • PED Pressure Equipment Directive.

Trykbærende anlæg

Ved krav til PED skal svejsningen af prøveemnet overværes af et bemyndiget 3. parts organ. Det er FORCE Certification A/S med registreringsnummer 0200, og det giver dig sikkerhed for, at WPQR’en kan bruges til trykbærende udstyr.

I tillæg til WPQR’en kan der udarbejdes en AOPJ, Approval Of Permanent Joining, der angiver gyldighedsområder for WPQR’ens essentielle variable.