Akkrediteret test og certificering af ansigtsvisirer og sikkerhedsbriller jf. gældende standard EN 166 samt EN 167 og EN 168 for personlige værnemidler til producenter, importører og forhandlere. 

Vi tilbyder i samarbejde med vores europæiske partner akkrediteret test af ansigtsvisirer og sikkerhedsbriller jf. den europæiske standard EN 166 for personlige værnemidler, hvorefter du kan opnå CE-mærkning af dit produkt. 

Skal ansigtsvisirer og sikkerhedsbriller CE-mærkes?

Ja, ønsker du at markedsføre og sælge visirer og sikkerhedsbriller i EU, herunder på det danske marked, skal de CE-mærkes.

Med CE-mærket kan du dokumentere overfor kunder og myndigheder, at dit produkt lever op til kravene om kvalitet, sikkerhed og ydeevne i gældende standard. 

Hvilke krav skal ansigtsvisirer og sikkerhedsbriller leve op til?

Den europæiske standard EN 166 omfatter alle former for ansigtsværn, også øjenværn som ikke er til professionel brug. I standarden specificeres kravene til en række præstationstests samt derudover nogle grundlæggende krav til produktet. 

EN 166 er tæt knyttet til standarden EN 167, som specificerer de optiske testmetoder, herunder synsfelt, spredning, transmission og refraktive egenskaber samt EN 168, som specificerer de ikke-optiske testmetoder, herunder robusthed og modstandsdygtighed overfor varme, antændelse og korrosion.

 

Hvilket ansvar har du som fabrikant, importør eller forhandler af ansigtsvisirer og sikkerhedsbriller?    

Importerer du personlige værnemidler, som ansigtsvisirer og sikkerhedsbriller, fra en fabrikant udenfor EU til salg på det europæiske marked, skal du sikre dig at produktet er CE-mærket hos et bemyndiget organ i Europa. Er det ikke tilfældet, er du som importør ansvarlig for at få det gjort.

Denne regel gælder uanset om du videresælger produktet til en forhandler i EU eller om du selv er forhandler. Når du får CE-mærket et produkt, bliver du registreret som værende fabrikant af produktet, og du bliver dermed ansvarlig for sikkerheden og kvaliteten af produktet og den vedlagte dokumentation. 

Sådan får du CE-mærket dine ansigtsvisirer og sikkerhedsbriller

For at opnå CE-mærkning af dine ansigtsvisirer eller sikkerhedsbriller, skal fabrikanten udarbejde den nødvendige tekniske dokumentation for det pågældende produkt – se beskrivelse i værnemiddelforordningens bilag

Der stilles krav om akkrediteret test af visirer og sikkerhedsbriller således, at du kan dokumentere at produktet lever op til kravene i standarden. FORCE Technology er akkrediteret til test af personlige værnemidler jf. EN 166, og du sikrer dig derved, at testrapport og dokumentation kan bruges i den efterfølgende certificeringsproces. 

Efter godkendt test skal et bemyndiget organ (notified body), som fx FORCE Certification (LINK), udarbejde en overensstemmelsesvurdering. Bliver denne godkendt, kan det bemyndigede organ udstede et CE-mærke til dit produkt, som betyder at det må markedsføres og sælges på det europæiske marked. 

Akkrediteret testlaboratorium sikrer kvaliteten af dine personlige værnemidler

FORCE Technology er akkrediteret af DANAK (65 og 8) til test af personlige værnemidler.

Vi tilbyder akkrediteret test af dit produkt samt forberedelse af dokumentation, som lever op til kravene i standarden således, at dit produkt er klar til CE-mærkning. Derefter kan du få udstedt et CE-mærke hos et notified body som fx FORCE Certification. 

Vi tilbyder desuden gennemgang af dokumentation for importører, så du kan være sikker på at den lever op til kravene og er troværdig.

Har du brug for yderligere information eller vil du have dit produkt testet, så kontakt os.

 

Services relateret til COVID-19

Test og godkendelse af værnemidler og medicinsk udstyr for producenter, importører og forhandlere.