Typeprøvning og typegodkendelse af måleinstrumenter sikrer, at dit måleinstrument kan distribueres og anvendes til afregning i store dele af verden.

Typeprøvning sikrer distribution af dine målere 

Typegodkendelse er din kundes garanti for, at et måleinstrument lever op til gældende regler og standarder for afregning. Hvis dit måleinstrument er typegodkendt i henhold til gældende standarder, herunder MID, EU’s Direktiv om måleinstrumenter, kan det blive anvendt til afregning i alle lande, der anerkender MID, hvilket er Europa og store dele af verden. 

Typeprøvning hos FORCE Technology sikrer dig: 
  • typeprøvning i henhold til MID- direktivet, EN-standarder og OIML-dokumenter, der gør det muligt at distribuere dine måleinstrumenter i de fleste lande i verden
  • prøvning og test baseret på nyeste viden om gældende lovgivning og krav til måleinstrumenter
  • hurtig ekspedition og korte ventetider på vores laboratorier.

Din garanti for højeste vidensniveau i typeprøvning og test

Typeprøvning i FORCE Technology giver dig tryghed for, at test af dit måleinstrument foretages på baggrund af den højeste specialistviden om lovgivning og krav til måleinstrumenter. Vi sikrer dig typeprøvning i henhold til gældende national og international lovgivning og nyeste krav til måleinstrumenter.

Vores viden om typeprøvning og måleinstrumenter holdes på højeste niveau gennem deltagelse i førende globale organisationer og fora inden for måleinstrumenter. Det inkluderer bl.a., at FORCE Technology:

  • har formandskabet for CEN/TC176, der udarbejder standarden EN 1434 for fjernvarme- og kølemålere
  • er godkendt til typeprøvning af vandmålere i henhold til OIML R49 (EN 14154)
  • er repræsenteret i WELMEC, ISO, OIML og CEN.

Hvilke målere udfører FORCE Technology typeprøvning på?

FORCE Technology udfører typeprøvning af:
  • Vandmålere, kølemålere og varmeenergimålere
  • Gasmålere
  • Volumenkonverteringsenheder
  • Systemer til kontinuerlig og dynamisk kvantitativ måling af andre væsker end vand

Hvis du skal i gang med at producere et af ovenstående måleinstrumenter, skal du foretage typeprøvning, inden du begynder produktionen. Hvis du vil importere et måleinstrument, skal du foretage typeprøvningen, før du begynder distributionen. Kontakt Afdelingschef Michael Møller Nielsen, hvis du har spørgsmål til typeprøvning af dit måleinstrument.

Typegodkendelse og certificering af FORCE Certification A/S

FORCE Technology er underleverandør til FORCE Certification, der som bemyndiget organ typegodkender dit måleinstrument og udsteder CE-mærkningen. Dit måleinstrument kan kun blive typegodkendt af et bemyndiget organ (Notified Body).

I praksis foregår det ved, at FORCE Technology foretager typeprøvningen, dvs. tester og afprøver dit måleinstrument og undersøger, om det lever op til de gældende retningslinjer. Hvis måleinstrumentet er i overensstemmelse med de gældende krav, bliver FORCE Certification orienteret og udsteder en typegodkendelse, som gør dig klar til distribution på det ønskede marked.

Kontakt Afdelingschef Michael Møller Nielsen for at komme i gang med typeprøvning af dit måleinstrument.