Hvordan sikrer du, at dine kunder får den optimale oplevelse? Via vores brugerundersøgelser indsamler vi systematisk viden om brugernes oplevelser af en ydelse, et produkt eller et miljø. 

User experience

Vores ydelser er med til at give dig:

 • øget omsætning/markedsandele i forhold til konkurrerende produkter
 • færre reklamationer og fejl
 • færre omkostninger til support, træningsmateriale samt træning af brugere
 • øget brugervenlighed
 • større brugertilfredshed, bedre image
 • længere produktlevetid
 • mindre behov for opdatering/re-work

For at holde fast i den øgede kundetilfredshed sikrer vi, at du er i stand til at:

 • indrette service-understøttende, intuitive og sikre miljøer
 • designe brugervenlige produkter, teknologier og services
 • håndtere træning, oplæring samt specifikke bruger- og kundebehov

Arbejdsmetoder

Alt efter relevans, muligheder og ønsker fra dig, benytter vi os af laboratoriestudier, simulatorer, almindeligt tilgængeligt kommunikationsudstyr eller blot papir og blyant! Det kunne eksempelvis være: 

 • brugerinddragelse
 • brugerfokuseret innovation
 • måling af mentale modeller gennem modelleringsredskaber
 • usability test (test af brugervenlighed)
 • nudging
 • eye-tracking
 • observationsstudier

Undervejs studerer og inddrager vi viden om menneskets bearbejdelse af sanseindtryk, oplevelser, tankeprocesser, beslutninger, følelser og adfærd – herunder dets begrænsninger og ressourcer.

Vores ydelser er altid baseret på evidens, faglig evaluering og konkret dokumenterbar erfaring. Vi har opnået vores kompetencer om brugeradfærd, brugerinvolvering og forbrugerpsykologi gennem mangeårigt samarbejde med danske og internationale universiteter og virksomheder.