Optimale flowløsninger inden for en omfattende række af teknologier sikrer, at ydeevne og energieffektivitet i dit ventilationsanlæg lever op til kravene.

Opnå den optimale ydeevne for ventilationsanlægget

Ydeevnen for en lang række processer og teknologier er tæt forbundet med flowforholdene i anlægget. Design af gode flowløsninger kræver detaljeret viden om de faktiske flowforhold, hvilket vi kan skabe.

Vi tilbyder en enestående kombination af fysiske eksperimenter og numeriske undersøgelser baseret på et teoretisk grundlag og vores omfattende viden. Dette sikrer jer optimal viden om flowforholdene i dit ventilationsanlæg eller produkt og gør det muligt for dig at træffe den mest omkostningseffektive beslutning om, hvor konstruktionen skal ændres eller modificeres for at opnå den optimale løsning med hensyn til ydeevne, energieffektivitet og miljøbelastning.

Vores ydelser spænder fra rådgivning i designfasen over diagnostik og vurdering til optimering af flowløsninger. Flowoptimering udføres altid i et tæt samarbejde med vores kunde, da vi har brug for at integrere detaljerede enkeltheder om dit produkt samt overveje andre forhold udover det flowtekniske, som fx produktion eller anvendelse af produktet. Dette er vigtigt for at sikre dig en vellykket løsning.

Ydelser indenfor industri- og bygningsventilation 

Reduktion af energiforbruget i bygninger eller opfyldelse af specifikke krav til ventilationen kræver detaljeret viden om fordelingen af luftflowet og termiske forhold. Vi tilbyder analyse og rådgivning om industrial and building ventilation air distribution for at opnå optimale ventilationsløsninger. Vores rådgivning inkluderer:
 • Komfort ventilation 
 • Industriel ventilation 
 • Indeklima
 • Procesventilation 
 • Renrumsventilation.
Vi tilbyder desuden rådgivning om produktudvikling og produktoptimering til HVAC-industrien (heating, ventilating & air conditioning, dvs. varme-, ventilations- og luftkonditionering). Gennem et tæt samarbejde med jer i produktudviklingsfasen kan vi sikre optimale og fleksible flowløsninger til jeres produkt.

Vores rådgivning inkluderer optimering af:
 • Inlet diffusers 
 • Outlet diffusers 
 • Åbninger til naturlig ventilation
 • Lokale udsugninger og stinkskabe
 • Varmevekslerer 
 • Blæsere 
 • Lyddæmpere.

Faciliteter

Vi har lang og omfattende erfaring med at levere flowoptimerede løsninger til industrien. Vores rådgivningsydelser er baseret på global erfaring med industriel fluid dynamik, adgang til avanceret software- og hardwarefaciliteter sammen med sofistikeret flowmåleudstyr og moderne laboratoriefaciliteter.

For at kunne løse vores kunders udfordringer, der omfatter kompleks fysik, udvikler og implementerer vi ekstra modeller i det anvendte CFD-værktøj.

FAQ