I rollen som elsäkerhetsingenjör är du ansvarig för att genomföra och dokumentera elsäkerhetsanalyser av kundens produkt enligt gällande elsäkerhetsstandarder.

DELTA Development Technology AB är ett ackrediterat test och rådgivningsföretag som har funnits i Västerås sedan 1999. Moderbolaget, FORCE Technology, är en dansk stiftelse som funnits sedan 1940-talet. FORCE Technology är ett teknikkonsult- och serviceföretag som arbetar för att skapa positiva tekniska förändringar och för att göra världen mer hållbar och säker. Det är ett ideellt företag som finns till för att hjälpa andra. Detta görs bland annat genom att bedriva forskning samt sprida ny kunskap om teknik. FORCE skapar trygghet och värde för tusentals kunder varje år baserat på opartiskhet, konfidentialitet och kunskap. 

DELTA tillhör en division inom FORCE som heter ”Product Compliance”.  På vår Västerås site ligger fokus på EMC (electro-magnetic compatibility) och miljötålighets-provning samt rådgivning och utbildning inom EMC, elsäkerhet och miljötålighetsaspekter. Våra kunder finns i de flesta branscher, såsom medicinteknik, industri, kraft, fordon och konsumentelektronik. IOT är naturligtvis en viktig del i många produkter vilket medför att trådlös teknik är vardag för oss.

“Ingenjör för elsäkerhet” 

I rollen som elsäkerhetsingenjör är du ansvarig för att genomföra och dokumentera elsäkerhetsanalyser av kundens produkt enligt gällande elsäkerhetsstandarder. Utöver det ska du också vara delaktig i DELTAs utbildningsverksamhet inom elsäkerhet och vidareutveckla dig själv kontinuerligt i detta område.  Till oss kommer kunder som uppskattar ett professionellt och samtidigt informellt mottagande där de inte bara får hjälp med att prova sina produkter mot gällande normer och standarder, utan även med förslag på åtgärder av eventuella brister i produktens egenskaper.

Vanligtvis kommer kunden att delta under provningen vilket kräver att det är naturligt för dig att kommunicera med alla slags människor. 

Rollen innehåller följande huvuduppgifter:

  • Genomföra och dokumentera elsäkerhetsanalyser
  • Vägleda kunden i val av rätt elsäkerhetsstandard för den specifika produkten 
  • Vara uppdaterad på gällande elsäkerhetsstandarder och gällande direktiv 
  • Felsökning och rådgivning
  • Delta i DELTA kursverksamhet 
  • Bidra aktivt i metodutvecklingsprocessen inom DELTA

Vi söker en utåtriktad, kommunikativ och positivt lagd person med en bakgrund från industriföretag eller konsultverksamhet inom industrisektorn. Du har minst en teknisk gymnasieutbildning (högskoleutbildning är meriterade) och har flera års arbetserfarenhet inom elsäkerhetsarbetet av produkter. Du är väl bekant och har arbetat med de gängse elsäkerhetsstandarder samt lågspänningsdirektivet. Du har ett gediget teknikintresse och du tycker om att hitta lösningar på tekniska problem. Vi ser gärna att du har ett stort elektronikintresse och det är meriterande om du har kunskaper inom elektronikkonstruktion.

DELTA erbjuder en arbetsplats med en god sammanhållning, kontinuerlig kompetensutveckling och ett långsiktigt planerande för framtiden där alla anställda spelar en viktig roll i DELTAs framgång. Du kommer att ingå i ett litet team där vi lägger mycket fokus på ett öppet samarbete där alla hjälper varandra. Det är ett krav att obehindrat kunna kommunicera (muntligt och skriftligt) på svenska och engelska.

Skicka gärna din ansökan till Frimand Research och ring vid eventuella frågor Country Manager Karsten Kretschmar +46 72 143 9339.