ERFA-klubben for fødevarekontaktmaterialer inviterer til klubmøde, der afholdes som et fysisk møde med mulighed for online deltagelse.

Tema

Dagens ERFA-klubmøde er baseret på ønsker fra medlemmerne.

Det betyder, at vi - lidt ligesom sidst - vil have en blandet dag, hvor vi tager et dyk ned i nogle af de specifikke emner, der interesserer jer, men som også bør have almen interesse.

Vi kommer igen vidt omkring bl.a. med diskussion af visse metaller til fødevarekontakt, risikovurdering af FKM, tekstiler og non-woven, specifikke krav til specifikke plasttyper og siloxaner i silikone.

Som sædvanligt bedes I medbringe spørgelyst og meget gerne dele jeres egne erfaringer og viden.

Tid og sted

Dato: Tirsdag den 9. maj 2023
Tid: Kl. 9.45 - 15.45
Sted: Online & hos FORCE Technology, Navervej 1, 6600 Vejen

Tilmelding senest den 4. maj kl. 12.00.

Pris

Gratis for medlemmer af ERFA-klubben for fødevarekontaktmaterialer (op til 2 personer pr. virksomhed, derefter 1.150 kr. ex. moms pr. ekstra deltager)

ERFA-mødet indgår som en aktivitet i ERFA-klubben, men det er også muligt at deltage uden at være medlem, hvilket koster 2.800 kr. pr. deltager.

GDPR og udlevering af deltagerliste

FORCE Technology udleverer på ERFA-mødet en deltagerliste med angivelse af hver enkelt deltagers navn og virksomhedsnavn. Hvis du ikke ønsker at fremgå på en officiel deltagerliste, kan du fravælge dette på tilmeldingsformularen.

Program

09.00 - 09.30
Indskrivning, morgenbrød og adgang i TEAMS
     
09.30 - 09.40   Velkomst og præsentation af dagens program
v/ Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology
     
09.40 - 10.20
Rødgods/kobberlegeringer som FKM
v/ oplægsholder TBA
 • Definitioner
 • Anvendelser og anvendelsesbegrænsninger
 • Problematiske afsmitninger
 • Relevante love og guidelines
10.20 - 10.55
Aluminium og aluminiumslegeringer
v/ oplægsholder TBA
 • Anvendelser og anvendelsesbegrænsninger
 • Relevante love og guidelines
 • Eksempler på anvendelser i fødevareindustrien
10.55 - 11.15   Pause
     
11.15 - 12.00   Risikovurdering af FKM
v/ Chefkonsulent Jens Sinding
 • Hvad er en risikovurdering egentlig?
 • Risikovurdering i praksis, et eksempel
 • Problemstillinger ved risikovurdering. Har man den rigtige viden?
12.00 - 12.45
Frokost
     
12.45 - 13.30   Tekstiler og non-woven som FKM og til rengøringsbrug
v/ Chefkonsulent Jens Sinding
 • Grænseflader til 10/2011/EU
 • Relevante love og guidelines vedr. FKM
 • Hygiejneforordningen
 • Ecotex?
13.30 - 14.00   Silikoner og siloxaner
v/ Chefkonsulent Jens Sinding
 • Hvad er silikoner og siloxaner egentlig?
 • Problemstillinger ved visse siloxaner
 • Relevante love og guidelines
14.00 - 14.20   Pause
     
14.20 - 15.35   Specifikke dokumentationskrav til specifikke plastmaterialer
v/ Chefkonsulent Jens Sinding
 • Plasttyper i dagens gennemgang og deres specifikke problemstillinger
 • Hvornår er kravene i 10/2011/EU, Bilag II relevante?
 • Plastmaterialer med risiko for stigende migration og vurdering af analyseresultater
15.35 - 15.45   Afrunding og slut på dagens program