Styret i FORCE Technology Norway AS har utnevnt Håkon Hallem (47) som ny administrerende direktør. Håkon Hallem kommer internt fra en stilling som Vice President, Offshore Wind and Business Development og har nylig vært konstituert administrerende direktør.

28 April 2022

"Håkon er blitt valgt ut fra en sterk gruppe av kandidater. Han har de rette lederegenskapene og evner å kombinere høy teknisk profesjonalitet med kommersiell forretningsutvikling, noe som er essensen i FORCE Technology", sier Hanne Christensen, styreformann og administrerende direktør i FORCE Technology Group. "Vårt norske selskap har helt unike kompetanser og tradisjoner forankret i energisektoren, inkludert offshore, som er sentrale i den transformasjonen som skjer ikke bare i Norge, men i hele verden," fortsetter Hanne Christensen.

"FORCE Technology Norway har i flere tiår vært energisektorens betrodde partner i bl.a. offshore strukturintegritet, katodisk beskyttelse, undervannsoperasjoner og inspeksjon”, sier Håkon Hallem. "Med vårt helhetlige syn på forvaltning av integritet i energisektoren og datadrevne beslutningsverktøy, har vi unike forutsetninger for å hjelpe industri og samfunn gjennom nye energieventyr – både innen offshore vindenergi, olje & gass, og nye grønne energiformer og produksjonsmetoder." Håkon Hallem er stolt over å kunne ta på seg en ny rolle i spissen for en organisasjon som er teknologisk ledende og med en 80-årig historie bak seg: "Vi har vært involvert i alle store teknologiske transformasjoner de siste 80 årene – og vil spille en sentral rolle for industri og samfunn for å komme trygt og bærekraftig gjennom de kommende transformasjonene".

FORCE Technology Norway AS er med sine 130 ansatte et datterselskap av FORCE Technology, som har mer enn 1000 ansatte innen avansert teknologisk rådgivning, testing, analyse og inspeksjon – med mer enn 7000 kunder over hele verden.