Statoil har valgt FORCE Technology Arctic som leverandør av driftsinspeksjon på Aasta Hansteen når denne settes i drift i løpet av 2018. Fra før av leverer de driftsinspeksjon på Norne og Hammerfest LNG på Melkøya.

Avtalen varer ut 2019, hvilket vil være i en kritisk oppstartsperiode for Aasta Hansteen. FORCE Technology Arctic sin tilstedeværelse i Nord-Norge var en viktig faktor for tildelingen. For FORCE Technology betyr tildelingen er bekreftelse og styrking av Harstad-kontoret, og avtalen er sentral for å opprettholde vår posisjon som eneste landsdekkende inspeksjonsfirma i Norge, i tillegg til den internasjonale aktiviteten.

«Vi setter stor pris på at Statoil viser handling bak sine uttalte ønsker om å bidra til ringvirkninger i nord og for det nordnorske næringslivet», sier administrerende direktør i FORCE Technology Arctic, Henning Arnøy.