FORCE Academy er godt i gang med digital læring innen NDT-faget med fokus på «blended learning». Gjennom «den digitale læringssirkel» er ambisjonen å arbeide tett med elevene og tilby de beste undervisningsmodeller for å sikre godt læringsutbytte.

18 September 2020

Vårt nye digitale virvelstrømkurs i denne modellen har fått svært gode tilbakemeldinger fra våre elever. Kurset kombinerer e-læring og videoforelesning med klasseromsundervisning.

Digitalisert teori

Vår fleksible løsning tillater læring i eget tempo fra ønsket lokasjon. De to første dagene av kurset består av basis teori omkring inspeksjonsmetoden. Kurset starter med et fellesmøte via Skype hvor kurselevene introduseres til blended learning. I løpet av disse to dagene er det flere fellesmøter via Skype kombinert med e-læring, videoforelesning og hjemmeoppgaver. Instruktøren er løpende tilgjengelig på Skype eller telefon for spørsmål, støtte og forklaringer.

Klasseromsundervisning

Virvelstrømkurset blir avsluttet med tre dagers klasseromsundervisning hos FORCE Academy i Kristiansand. Fokuset er repetisjon gjennom oppgavebasert læring og praktiske øvelser i metoden hvor elevene tester på objekter med kjente feil.

Tilbakemeldinger

Tilbakemeldinger fra deltakerne på kurset er at de var svært fornøyde med denne kursmodellen. Det var en god kombinasjon med to dager med e-læring, og tre dager med klasseromsundervisning. En av de store fordelene med digital gjennomføring er at eleven kan ta alle digitale moduler fra sitt eget hjemsted i sitt eget tempo. Under kurset kan eleven repetere alle digitale moduler så mange ganger eleven selv ønsker.

FORCE Academy utvikler de beste «Blended Learning» modeller for å optimalisere læringsprosessen. Ved å kombinere digitale læringsmuligheter med tradisjonell klasseromsundervisning ønsker vi å tilby våre kunder den beste miksen for størst mulig læringsutbytte for den enkelte elev.