Vi har hørt på våre kunder, og oppretter nå ‘FORCE Academy’, med ‘Centre of Excellence’ i Kristiansand.

10 September 2020

Vi er opptatt av våre kunders konkurranseevne. Kunnskapsutvikling og kompetanse har en avgjørende rolle i dette - nå og i fremtiden. Samtidig ser vi et økt behov for langt mer fleksible løsninger for å øke kunnskap og opplæring i bedrifter.

Med et ønske om å sikre våre kunder en skreddersydd utdannelse, og å tilpasse oss behovet for en dynamisk og digital tilgjengelighet, satser vi nå ytterligere på digitale kurs gjennom etableringen av ‘FORCE Academy’.

FORCE Academy tilbyr fleksibilitet, tilgjengelighet og individualitet

I FORCE Academy skal vi samle og utvikle fremtidens digitale kurs, og på den måten møte våre kunders behov på en langt mer fleksibel og tilpasset måte. I første omgang betyr dette at den delen av kursvirksomheten som i dag består av fysiske NDT-kurs, vil bli inkludert i de digitale kursene ved FORCE Academy.

Kunnskapsbasert tilnærming til læring og utdannelse

FORCE Academy representerer fremtidens læring. Derfor bruker vi anerkjente læringsmetoder og teknikker, noe som betyr at våre kurs i mye større grad er satt sammen individuelt etter preferanser angående læringsmål og form.

Se og hør mer om hvordan vi sikrer fremtidens læring: FORCE Academy - Digital learning circle