Sveiseinspeksjon er kritisk ift. kvalitetssikring av sveisede produkter. Vi tilbyr opplæring og eksaminering etter rammer fastlagt av IIW og EWF.

Utdannelse og sertifisering som norsk sveiseinspektør (IWI-S)

Våre kurs bygger på International Institute of Weldings (IIW) retningslinjer for utdanning av internasjonale sveiseinspektører, International Welding Inspector at Standard Level (IWI-S).

Utdannelsen består av to hovedmoduler IWI-S (WT) som omhandler sveiseteknologi og materialer og IWI-S (WI) som omhandler inspeksjon og NDT.

En sveiseinspektør iht. IWI-S er kvalifisert til å utføre visuell inspeksjon av sveiste produkter i samsvar med flere applikasjonsstandarder, da undervisningsopplegg og eksaminering tilfredsstiller samsvarende krav i NS EN ISO 9712, NS-EN ISO 17637 og NS-EN 13018.

For å bli godkjent som Sveiseinspektør må alle kandidater søke til Norsk Sveiseteknisk Forbund som er ANB i Norge: Klikk her for å søke. 

Hands-on, ledende utdannelse innen sveiseinspeksjon

Våre instruktører er fagspesialister med lang erfaring fra felten, som kombinert med våre kontinuerlige aktiviteter for kunder relatert til sveis, gir deg en oppdatert utdannelse som forbereder deg godt til de faglige utfordringer du har i ditt daglige arbeid.

Les mer om de enkelte sveiseinspektørkursene nedenfor. Vi ser frem til å høre fra deg! 

For flere sveisekurs

Vår danske søsterorganisasjon leverer komplette utdannelser som Sveiseingeniør (IWE), Sveisetekniker (IWT) og Sveisespesialist (IWS). Klikk her for å lese mer om dette.