NS-477 Modul 6 er en overgangsmodul for kandidater som har NS-477 i Faggruppe 1, og ønsker diplom IWI-S.

Modul 6 avholdes høsten 2022, ta kontakt for mer informasjon.

Kurset inneholder spesifikke deler som kreves for en overgang fra NS-477 til IWI-S:

  • HMS
  • Materialteknikk
  • Sveisemetoder
  • Material og sveisefeil
  • Terminologi
  • Konstruksjon og utforming
  • Materialsertifikater
  • Sveiseprosedyrer
  • Visuell inspeksjon
  • NDT

Modulen går over 4 dager (30 timer) + en 3 timers eksamen den 5. dagen (det blir en kombinasjon av filmer, e-læring og teams undervisning).
Eksamen består av et oppgavesett med flervalgsspørsmål (50 spørsmål) hvor det kreves  80% riktig besvarelse for å bestå.
Etter bestått eksamen vil kandidatene få utstedt diplom fra NSF - Norsk Sveiseteknisk Forening.