Kurset gir kunnskap om sveiseinspeksjon og sveiseteknisk tilsyn og er fortsettelseskurs for Sveiseinspektør - Sveiseteknologi og materiale IWI-S (WT).

Sveiseinspektør (IWI-S) - sveiseinspeksjon og NDT(WI)

Kurset oppfyller kravene til opplæring i samsvar med IIW Retningslinje IAB-041r4-16 - Internasjonalt sveiseinspeksjonspersonell, minimumskrav til utdanning, eksamen og kvalifisering. 
Kurset inneholder både digital teoriundervisning, klasseromsundervisning og praktiske øvelser klasserom/laboratorium veiledet av våre kvalifiserte instruktører.

Kursinnhold

 • Sveiseinspektørens oppgaver og plikter
 • Sveisefeil og kvalitetsvurdering av sveiser
 • Visuell testing inkludert microslip
 • Mekanisk testing
 • Kvalitetssikring
 • Styring av inspeksjonsaktiviteter
 • Magnetpulver
 • Penetrant
 • Ultralyd
 • Radiografi
 • Lekkasje testing
 • Strekkprøving
 • Valg av NDT-metode

Alternativ kvalifisering til kurset er dokumentert kompetanse som European Welding Specialist (EWS), International Welding Specialist (IWS) eller International Welding Practitioner (IWP).

Eksamen
Eksamen vil bestå av følgende deler:
Teori: Ved slutten av kurset er det en teoretisk eksamen på 4t.
Praksis: Ved slutten av kurset er det en eksamen på 7,5 t.

Utbytte
Grundig teoretisk og praktisk grunnlag for å kunne utføre sveiseinspeksjon og sveiseteknisk tilsyn. Tilstrekkelig teoretisk og praktisk grunnlag for å kunne eksamineres i samsvar med IAB-041r4-16 - Retningslinje for inspeksjonspersonell.

Etter sertifisering vil du kunne utføre sveiseinspeksjon og sveiseteknisk tilsyn i bransjen.

Regler for avmelding
Avbestilling eller flytting kan kunngjøres fritt opptil 11 virkedager før kursstart. Ved senere kansellering eller flytting vil hele kursavgiften bli belastet.

Hvis du er forhindret fra å delta på kurset, kan en annen relevant person fra din arbeidsgiver delta i stedet.
Avmelding og flytting må gjøres skriftlig via e-post.

Varighet
15 dager "blended learning" inkludert eksamen fordelt på følgende:

-5 dager digital undervisning Visuell inspeksjon og NDT.
-5 dager praktisk øvelse Visuell inspeksjon og NDT.
-5 dager sveiseinspeksjon og inspeksjonsledelse.

Kursspråk
Kurset avholdes på norsk.