Dette kurset passer for inspektører, seniorinspektører, inspeksjons-planleggere, QA/QC-personell, samt andre som jobber med driftsinspeksjon som har behov for dokumenterbar formell kompetanse som 'Driftsinspektør Nivå 1'.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

Driftsinspektør Nivå 1 - NS-415

Kurset er på 40 timer fordelt over fire kursdager med eksamen den femte dagen og dekker kravene i NS 415 til sertifisering på nivå 1. Kurset passer for inspektører, seniorinspektører, inspeksjonsplanleggere, QA/QC-personell, samt andre som arbeider med driftsinspeksjon som har behov for dokumenterbar formell kompetanse.

Da man må ha grunnleggende kunnskap om NDT metodene, anbefaler vi å ta et NDT oversiktskurs i forkant.

Kursinnhold

 • Material-, korrosjons- og sveiseteknologi.
 • Kvalitetssikring/kvalitetskontroll og helse, miljø og sikkerhet.
 • Inspeksjonsplanlegging.
 • Prosessteknologi.
 • Konstruksjonslære.
 • Lover, regler og forskrifter.
 • Ikke-destruktiv prøving (NDT).
 • Destruktiv/mekanisk prøving og skadeanalyse.
 • Dokumentasjon og rapportering.

Etter gjennomført kurs kan du:

 • Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å utføre, dokumentere og rapportere inspeksjoner i samsvar med gitte prosedyrer og instrukser.
 • Rapportere NDT-funn samt klassifisere og rapportere inspeksjonsresultater basert på gitte kriterier.