Dette kurset passer for inspektører, seniorinspektører, inspeksjonsplanleggere, QA/QC-personell, samt andre som jobber med driftsinspeksjon som har behov for dokumenterbar formell kompetanse som 'Driftsinspektør Nivå 2'.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

Driftsinspektør Nivå 2 - NS-415 

Kurset er på 80 timer, fordelt over 8 kursdager med påfølgende eksamen. Det dekker kravene innen NS 415 til sertifisering på nivå 2. Kurset passer for ingeniører, inspektører, seniorinspektører, inspeksjons-planleggere, QA/QC-personell, samt andre som jobber med driftsinspeksjon med behov for dokumenterbar formell kompetanse.

Da man må ha grunnleggende kunnskap om NDT metodene, anbefaler vi å ta et NDT oversiktskurs i forkant.

Kursinnhold

 • Material-, korrosjons- og sveiseteknologi.
 • Kvalitetssikring/kvalitetskontroll og helse, miljø og sikkerhet.
 • Inspeksjons-planlegging.
 • Prosessteknologi.
 • Konstruksjons-lære.
 • Lover, regler og forskrifter.
 • Ikke-destruktiv prøving (NDT).
 • Destruktiv/mekanisk prøving og skadeanalyse.
 • Dokumentasjon og rapportering.

Etter gjennomført kurs kan du:

 • Utføre, dokumentere og rapportere inspeksjoner i samsvar med gitte prosedyrer og instrukser.
 • Rapportere NDT-funn videre.
 • Klassifisere og rapportere inspeksjons-resultater basert på gitte kriterier.
 • Tolke og rapporterte NDT-funn i samarbeid med NDT-personell.
 • Velge egnede metoder og teknikker for inspeksjon.
 • Delta i utarbeidelsen av inspeksjons-program og inspeksjons-rutiner i samarbeid med nivå 3 ansvarlig.
 • Detaljplanlegge inspeksjoner.
 • Vurdere resultater basert på prosedyrer og krav i standarder og regelverk.
 • Rettlede og vurdere arbeid utført av personell på nivå 1.
 • Sette opp arbeidsinstrukser for personell på nivå 1.
 • Gjennomføre målrettet oppbygging av egen kompetanse.
 • Delta i målrettet kompetanseoppbygging av personell på nivå 1.