Som kjelpasser eller kjelpasseroperatør vil du ha en kritisk rolle innen overvåking og kontroll av kjeleanlegg.  

Din jobb å sikre forholdene

Ønsker du å jobbe innen offshore-, matvare- eller prosessindustri, sykehusvesen eller andre spennende bransjer som er avhengig av damp og hetvann i sin produksjon? Da er Kjelpasser- og Kjeloperatørutdannelsen noe for deg.

Gjennom våre akkrediterte kurs får du et solid teoretisk fundament til å gjøre en god jobb som enten Kjelpasser eller Kjeloperatør. Vi har avholdt kurs siden 1966 innen NDT, sveiseinspeksjon, driftsinspeksjon og mer. I 2014 utvidet vi kurstilbud med egne kurs for Kjelpasser og Kjeloperatører

Lang erfaring innen kurs og trening

Vi har en sterk faglig tyngde innen en rekke fagområder. Alle kurs avsluttes med akkreditert eksamen som gir Kjelpasser- eller Kjeloperatørsertifikat i henhold til Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2.

Vennligst kontakt oss for å bestille Kjelpasser eller Kjeloperatørkurs.