Dette kurset kvalifiserer til pass av kjelanlegg (enkle automatiske kjeler) med effekt opp til 0,5 MW.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

Kjeloperatør

Kursets hovedfokus er regelverk, innføring i regelverk og daglig drift av kjelanlegg. Det anbefales at kurskandidater setter seg inn i temaveiledningen til "Forskrift for om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen" del 2, kapittel 2: Kjelanlegg for damp- og hetvannssystemer. Denne veiledningen kan lastes ned på DSB.no sin hjemmeside.

Etter 2 års praksistid, inkludert 3 måneders bedriftsintern opplæring, kan kjeloperatør søke om deltakelse på kjelpasserkurs, som kvalifiserer til selvstendig pass av kjelanlegg over 0,5 MW.