Dette kurset kvalifiserer til pass av kjelanlegg (enkle automatiske kjeler) med effekt opp til 0,5 MW.

Kjeloperatør

Kursets hovedfokus er regelverk, innføring i regelverk og daglig drift av kjelanlegg. Det anbefales at kurskandidater setter seg inn i temaveiledningen til "Forskrift for om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen" del 2, kapittel 2: Kjelanlegg for damp- og hetvannssystemer. Denne veiledningen kan lastes ned på DSB.no sin hjemmeside.

Etter 2 års praksistid, inkludert 3 måneders bedriftsintern opplæring, kan kjeloperatør søke om deltakelse på kjelpasserkurs, som kvalifiserer til selvstendig pass av kjelanlegg over 0,5 MW.