Dette kurset kvalifiserer til pass av kjelanlegg med temperaturer over 110ºC og effekt lik eller over 0,5 MW. For å bli sertifisert Kjelpasser må du ha 2 års praksis som sertifisert Kjeloperatør, gjennomføre et Kjelpasserkurs og bestå en akkreditert eksamen.

Kjelpasserkurs

Dette kurset kvalifiserer til selvstendig pass av kjelanlegg over 0,5 MW. Kursets hovedfokus er regelverk, innføring i regelverk og daglig drift av kjelanlegg

  • Regelverkshierarki i trykkpåkjent utstyr og anlegg.
  • Vann-varme og damplære.
  • Kjeltyper.
  • Drift, dokumentasjon og kompetanse.
  • Tilhørende utstyr, beholdere og rørsystemer.
  • Brensler og forbrenning, korrosjon og vannbehandling.
  • Konservering og lufting.