Dette kurset kvalifiserer til pass av kjelanlegg over 0,5 MW, og kan tas etter at man tidligere har gjennomført kjeloperatørkurs, og innhar den nødvendige praksis.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

Kjelpasserkurs

Dette kurset kvalifiserer til selvstendig pass av kjelanlegg over 0,5 MW. Kursets hovedfokus er regelverk, innføring i regelverk og daglig drift av kjelanlegg

  • Regelverkshierarki i trykkpåkjent utstyr og anlegg.
  • Vann-varme og damplære.
  • Kjeltyper.
  • Drift, dokumentasjon og kompetanse.
  • Tilhørende utstyr, beholdere og rørsystemer.
  • Brensler og forbrenning, korrosjon og vannbehandling.
  • Konservering og lufting.