Dette kurset kvalifiserer til pass av kjelanlegg over 0,5 MW, og kan tas etter at man tidligere har gjennomført kjeloperatørkurs, og innhar den nødvendige praksis.

Kjelpasserkurs

Dette kurset kvalifiserer til selvstendig pass av kjelanlegg over 0,5 MW. Kursets hovedfokus er regelverk, innføring i regelverk og daglig drift av kjelanlegg

  • Regelverkshierarki i trykkpåkjent utstyr og anlegg.
  • Vann-varme og damplære.
  • Kjeltyper.
  • Drift, dokumentasjon og kompetanse.
  • Tilhørende utstyr, beholdere og rørsystemer.
  • Brensler og forbrenning, korrosjon og vannbehandling.
  • Konservering og lufting.