Dette kurset vil være verdifullt for alle som ønsker en grundig gjennomgang av kvalitetssikring av NDT-aktiviteter, sveising, sveisefeil, materialer, bruddmekanikk, designkriterier samt NS-EN ISO 9712 og NORDTEST DOC GEN 010.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

BASIS-kurs 

Kurset er på 10 kursdager og passer for personer som tar sikte på å gjennomføre NS-EN ISO 9712/Nordtest basiseksaminasjon til nivå 3. Kurset vil også være verdifullt for alle som ønsker en grundig gjennomgang av kvalitetssikring av NDT-aktiviteter, sveising, sveisefeil, materialer, bruddmekanikk, designkriterier og ikke minst en grundig gjennomgang av NS-EN ISO 9712 og NORDTEST DOC GEN 010 som gjelder for sertifisering av NDT- personell.

Kursinnhold

 • Grundig gjennomgang av NS-EN ISO 9712/Nordtest-ordningen.
 • Opplisting av de viktigste koder og standarder for NDT, blant annet: ASME V, API, IIW, British Standard og norske standarder.
 • Relevante sveisemetoder, sveisemetallurgiske betraktninger og sveisefeil.
 • Materialer og generelle feil som kan oppstå i forskjellige produktformer som støpegods, smidde materialer, ekstruderte materialer og sveiseforbindelser.
 • Bedømmelse av feils farlighet ved bruddmekaniske betraktninger.
 • Grundig gjennomgåelse av NS-ISO 9001 Kvalitetssikring, med vekt på kvalitetssikring av NDT-aktiviteter, rapportering, avviksbehandling.

Etter gjennomført kurs kan du:

 • Få dekket sitt krav til nivå 3- kompetanse i basiskunnskap.
 • Vite om de mest brukte koder og standarder innen NDT.
 • Forstå hoveddelene i en kvalitetssikringshåndbok for NDT-aktiviteter i bedriften iht. NS-ISO 9001.
 • Forstå de forskjellige sveisemetodene som benyttes og identifisere sveisefeil som kan oppstå.
 • Forstå hvilke feil som kan oppstå i materialer ved ulike produktformer.
 • Vurdere bruddmekanikk i forbindelse med feils farlighet.
 • Tolke NS-EN ISO 9712/Nordtest-kravene til NDT nivå 3-personell og deres forhold til egen bedrift, samt hva sertifisering og autorisering av nivå 1- og nivå 2-personell innebærer.