Dette er et oppfriskningskurs i NDT magnetpulver testing (MT) for de som har eller har hatt sertifikat på MT nivå 2, og trenger oppdatering før resertifisering.

NDT Magnetpulver testing (MT) brush-up/10 års resertifisering

Kurset er på 16 timer fordelt på to dager og passer bla. for NDT-operatører som skal foreta en 10-års resertifisering iht. NS-EN ISO 9712/Nordtest, nivå 2, i magnetpulver testing (MT). Kurset kan også være verdifullt for personer som arbeider innen inspeksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring, i tillegg for lærere og konsulenter som ønsker en innføring i MT.

Kursinnhold:

Det legges hovedvekt på teori, men også prøving av objekter med virkelige feil gjennomgås på kurset.

Kurset starter med en gjennomgang av den viktigste teorien for magnetpulver testing. Deretter skal deltakerne kontrollere objekter med MT innen kategoriene sveis i plater og T-forbindelser, støpt, smidd og maskinert. Hver ettermiddag får deltakerne teorioppgaver som skal løses til neste dag.

  • Bruk av åkmagnet, elektroder, hjelpeleder, spole, feltstyrkemåler, UV-lys, UV-lysmåler og forskjellige pulvertyper (både farget og fluorescerende) på et stort utvalg av prøveobjekter med feil.
  • Rapportering iht. EN ISO 9712/Nordtest.

Etter gjennomført kurs kan du:

  • Gjennomføre MT av sveiste, støpte, smidde og maskinerte objekter.
  • Velge korrekt utstyr for prøving av de ulike objektene med magnetpulver testing (MT).
  • Rapportere resultater iht. prosedyrer.
  • Gjennomføre en resertifisering iht. EN ISO 9712/Nordtest på nivå 2.